Spis ludności 2021: znane już są pierwsze informacje. Każdy będzie musiał zapisać się w internecie

Gorące tematy Państwo Społeczeństwo dołącz do dyskusji (202) 10.08.2019
Spis ludności 2021: znane już są pierwsze informacje. Każdy będzie musiał zapisać się w internecie

Paweł Mering

W 2021 roku przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny, który organizowany jest cyklicznie. Pierwszy raz w historii tego typu spisów, każdy będzie miał obowiązek samodzielnego zapisania się przez internet.

Spis ludności 2021

Spis ludności będzie obowiązkowy. Dane od osób fizycznych będą zebrane metodą samospisu internetowego. Oznacza to, że każdy człowiek będzie prawnie zobowiązany do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia swoich danych, poprzez internetowy formularz. Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań przeprowadzony zostanie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021.

Pomyślano również o osobach, które nie będą w stanie dokonać samospisu przez internet. W tym wypadku obywatele będą mieć dwie możliwości

  • wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza spisowego
  • wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego

W wypadku odmowy udziału w spisie nałożona zostanie kara grzywny — tak wynika z projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Warto też zaznaczyć, że w odniesieniu do tego typu przedsięwzięć, ograniczenia wynikające z RODO, w zasadzie nie istnieją — unijny prawodawca przewidział taką możliwość. Obywatel, którego dane będą przetwarzane w związku z prowadzonym spisem, nie będzie miał m.in. prawa dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania ich (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art.18) i sprzeciwu (art. 21). Niemożliwa będzie również realizacja swojego prawa do bycia zapomnianym.

Spisy ludności w Polsce

Powszechne spisy ludności realizowane są z reguły co dziesięć lat. Trzeba uczciwie przyznać, że Polska jest w światowej czołówce, jeżeli chodzi o zakres zbieranych danych i ich kompletność.

Oczywiście takie spisy nie mają na celu określenia liczby ludności — te dane dostępne są w zasadzie „od ręki”. Celem organizowania powszechnych spisów ludności jest kompleksowe przebadanie społeczeństwa — wśród zbieranych danych znajdą się takie informacje jak wykształcenie, zatrudnienie, skład gospodarstwa domowego, wyznanie, czy poziom życia, a także migracje, czy dzietność, w wypadku kobiet.

Zebranie danych z kolejnych spisów ludności pozwala zauważyć, jak zmieniamy się jako społeczeństwo. Dane z poprzednich spisów są ogólnodostępne. Warto, choćby pobieżnie, przejrzeć wyniki z ostatniego spisu, żeby dostrzec, jak wiele cennych danych statystycznych płynie z realizacji takiego przedsięwzięcia.