Sprzedaż nieruchomości, gdy nie zgadza się na to jeden z małżonków

Codzienne Gorące tematy Rodzina dołącz do dyskusji 14.05.2015
Sprzedaż nieruchomości, gdy nie zgadza się na to jeden z małżonków

Udostępnij

Michał Grązka

Po zawarciu małżeństwa i ustaleniu wspólności majątkowej, ważne decyzje podejmuje się razem. Co robić, gdy druga strona się z nami nie zgadza?

Spory małżeńskie bardzo często dotyczą dużych przedsięwzięć. Do takich można zaliczyć na przykład sprzedaż nieruchomości. Przyjmijmy, że para ma dwa mieszkania – w jednym przebywa na stałe, drugie trzyma pod wynajem. W związku z problemami finansowymi, żona proponuje sprzedaż tego mniej potrzebnego, na co jednak nie przystaje mąż. Czy może sama dokonać transakcji, aby uzyskać środki niezbędne do życia?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 37 wyraźnie definiuje do czego wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Już pkt. 1 mówi jasno, że sprzedaż mieszkania nie jest możliwa jedynie z inicjatywy wyłącznie jednego z nich:

Art. 37. § 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

W związku z tym, zawarta umowa sprzedaży bez odpowiedniej zgody jest zwyczajnie nieważna. Co robić w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy przekonani o słuszności swoich racji? Należy zwrócić się do sądu. Możliwość taką daje nam art. 39 k.r. i o.:

Art. 39. Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Warto przy tym zauważyć, że zbadany zostanie wpływ decyzji na dobro rodziny. W związku z tym, w interesie wnioskującego do sądu leży takie przedstawienie sporu, aby uzasadnić słuszność swojego stanowiska. Jeśli brakuje nam wiedzy jak zebrać odpowiednią dokumentację albo jakich argumentów używać w sporze, warto poradzić się prawnika. W tego typu problemach, jak i innych kwestiach natury prawnej pomogą nasi specjaliści. Zachęcamy do wysyłania wiadomości na adres kontakt@bezprawnik.pl – przeanalizujemy każdą sytuację i podpowiemy możliwe rozwiązania.