Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dostępnego wsparcia, muszą się pospieszyć. Na złożenie wniosku mają tylko kilka dni

Finanse Firma dołącz do dyskusji (5) 25.11.2020
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dostępnego wsparcia, muszą się pospieszyć. Na złożenie wniosku mają tylko kilka dni

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS na podstawie tarczy 5.0 muszą się pospieszyć. Zakład przypomina, że wniosek do ZUS można złożyć tylko do 30 listopada.

Wniosek do ZUS tylko do 30 listopada. Przedsiębiorcy muszą się pospieszyć

Część przedsiębiorców może już teraz starać się o podstawowe wsparcie ze strony państwa w związku ze stratami spowodowanymi pandemią koronawirusa i rządowymi obostrzeniami. W tym momencie w grę wchodzi głównie zwolnienie ze składek ZUS za okres od lipca do września. Aby je uzyskać, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do ZUS do 30 listopada. Przypomina o tym sam Zakład.

Kto może skorzystać ze zwolnienia na mocy tarczy antykryzysowej 5.0?

Przypomnijmy – tarcza antykryzysowa 5.0 umożliwiła pewnej części przedsiębiorców skorzystanie m.in. ze zwolnienia ze składek ZUS. O ulgę może jednak ubiegać się stosunkowo niewielka grupa. Po pierwsze – firma musi być zarejestrowana przed 30 czerwca 2020 r. Po drugie – jej przeważająca działalność gospodarcza musi odpowiadać kodowi PKD wymienionemu w ustawie. Tym samym o zwolnienie mogą ubiegać się głównie firmy działające w branży turystycznej (hotele, agenci, piloci i przewodnicy turystyczni, firmy zajmujące się transportem lądowym pasażerskim), branży wystawienniczej (organizacja targów, wystaw i kongresów) a także np. domy strachu czy pokoje zagadek oraz niektóre firmy prowadzące działalność rozrywkową (np. wesołe miasteczka).

To jednak nie wszystko – nawet jeśli firma została zarejestrowana przed 30 czerwca i ma właściwy kod PKD, to jeszcze nie oznacza to, że na pewno otrzyma zwolnienie ze składek ZUS. Kolejny warunek, który trzeba spełnić, dotyczy spadku przychodów. W miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku trzeba osiągnąć przychody niższe o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu w analogicznym miesiącu w roku 2019 r. Tym samym z pomocy skorzystają właściwie wyłącznie firmy, które praktycznie przestały funkcjonować w ostatnich miesiącach.

Warto też zaznaczyć, że wymóg spadku przychodu w porównaniu do analogicznego miesiąca z 2019 r. oznacza de facto, że firma musiała być założona najpóźniej w październiku zeszłego roku. Jest zresztą jeszcze jeden warunek, by przedsiębiorca mógł bez przeszkód złożyć wniosek do ZUS do 30 listopada – nie mógł wcześniej zapomnieć o deklaracji rozliczeniowej za miesiące, za które będzie ubiegać się o zwolnienie. Należało ją złożyć do 31 października.

Świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy powinni również pamiętać, że na mocy tarczy 5.0 mogą starać się np. o dodatkowe świadczenie postojowe. Muszą jednak mieć na uwadze, że w tym przypadku również konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Trzeba m.in. mieć odpowiedni kod PKD, a do tego – już wcześniej (co najmniej raz) pobrać „zwykłe” świadczenie postojowe.