Kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców. To efekt wspólnego projektu ZUS i Ministerstwa Rozwoju

Dobre wiadomości Firma Technologie dołącz do dyskusji (24) 21.11.2019
Kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców. To efekt wspólnego projektu ZUS i Ministerstwa Rozwoju

Edyta Wara-Wąsowska

W niektórych sytuacjach przedsiębiorcy potrzebują zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Do tej pory w formie elektronicznej przedsiębiorcy mogli złożyć wniosek o wydanie takiego dokumentu przez Platformę Usług Elektronicznych, czyli PUE ZUS. Teraz będzie to możliwe również za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS już nie tylko przez PUE ZUS

Kiedy przedsiębiorcy może przydać się zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS? O przekazanie takiego dokumentu mogą zostać poproszeni m.in. przedsiębiorcy starający się o kredyt. Zaświadczenie potrzebne jest również w momencie, gdy firma decyduje się na przystąpienie do przetargu publicznego.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS zawiera informację, że przedsiębiorca nie ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a także Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Do tej pory wniosek o wydanie zaświadczenia można było wysłać pocztą lub elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Teraz jednak, dzięki wspólnemu projektowi Ministerstwa Rozwoju i ZUS, możliwe będzie również wysłanie wniosku za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl.

„Cyfrowe jedno okienko”

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w ten sposób komentowała wprowadzenie nowej usługi:

Na Biznes.gov.pl oferujemy już bardzo popularną usługę „niezalegania w podatkach”. Dołączenie usługi „niezalegania w ZUS” przybliża nas do realizacji postulatu „cyfrowego jednego okienka”. To także kolejny krok w rozwoju portalu oraz uproszczeniu życia małych i średnich przedsiębiorców

Z kolei prezes ZUS, Gertruda Uścińska, akcentuje, jak istotna dla ZUS-u jest dostępność usług Zakładu dla jego klientów:

Chcemy by jak najwięcej naszych usług było dostępnych przez internet także za pośrednictwem innych instytucji państwa i przy jak najszerszym wykorzystaniu wszelkich stron administracji publicznej. Usługi ZUS muszą być dostępne dla naszych klientów na wyciągnięcie ręki

Jak można uzyskać zaświadczenie za pośrednictwem Biznes.gov.pl?

Przedsiębiorca, który chce uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS za pośrednictwem Biznes.gov.pl, musi posiadać Profil Zaufany lub e-dowód. Konieczne jest też bycie zarejestrowanym w PUE ZUS, ale rejestracji można dokonać także już w trakcie składania wniosku.

Co istotne, wniosek będzie już w dużej mierze wypełniony. Przedsiębiorca będzie musiał wpisać tylko dlaczego chce uzyskać zaświadczenie, liczbę preferowanych egzemplarzy oraz miejscowość. Na koniec wniosek należy podpisać za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Gdy ZUS rozpatrzy wniosek, przedsiębiorca otrzyma powiadomienie e-mailem lub SMS-em. Aby odebrać gotowe zaświadczenie, należy zalogować się na konto w serwisie Biznes.gov.pl. Dokument można też odebrać na portalu PUE ZUS.

Zaświadczenie jest wydawane w maksymalnie 7 dni od złożenia wniosku. Usługa jest bezpłatna.