Zerwanie umowy lojalnościowej bez konsekwencji

Praca dołącz do dyskusji (3) 10.04.2015
Zerwanie umowy lojalnościowej bez konsekwencji

Udostępnij

Michał Grązka

Wiele firm, a zwłaszcza korporacji, zatrudnia pracowników tylko pod warunkiem podpisania umowy lojalnościowej. Czy można bez konsekwencji odejść z pracy na takich warunkach?

Przedsiębiorstwa zatrudniające młodych, początkujących pracowników, bardzo często decydują się na wysyłanie ich na szkolenia. Jednak żeby po wytrenowaniu takich nowo przyjętych osób nie stracić ich np. na rzecz konkurencji, podpisują z nimi umowy lojalnościowe. Czy w świetle kodeksu pracy takie regulacje mają zastosowanie i czy można z nich wybrnąć bez konsekwencji karnych?

Odpowiedzią na powyższe pytania jest, przynajmniej częściowo, art. 103 kodeksu pracy:

§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.

§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Oznacza to, że umowy lojalnościowe są jak najbardziej zgodne z przepisami. Jeśli więc zostaniemy wysłani na kurs obsługi skomplikowanych programów komputerowych, później możemy być zobowiązani na przykład do pracy w firmie przez minimum dwa lata bez wypowiedzenia oraz nie podejmowania zatrudnienia na podobnym stanowisku przez kolejny rok. Przykładowo podane terminy mogą różnić się w zależności od zawartej umowy.

Jeżeli nie spełnimy tych warunków, należy liczyć się z karami, najczęściej finansowymi. Tutaj także zastosowanie mają kwoty ustalone w podpisywanej umowie, jednak najczęściej jest to zwrot kosztów szkolenia, który może wynieść od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy. Zerwanie warunków będzie miało miejsce zarówno w przypadku, kiedy pracownik sam z siebie zrezygnuje ze stanowiska, jak i w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego.

Istnieje jednak możliwość zakończenia stosunku pracy z firmą, z którą ma się podpisaną „lojalkę”, bez dalszych konsekwencji. W tym celu musi jednak wystąpić wina pracodawcy, która będzie powodem zerwania umowy. Może to być niespełnianie jej warunków, jak na przykład wielokrotne niedotrzymywanie terminu wypłaty należnych pieniędzy.

Jeśli pracodawca wbrew Waszej woli i umowie stara się wymusić na Was pozostanie w firmie lub kary pieniężne, warto zwrócić się do sądu pracy. W jakich sytuacjach zasadne jest kierowanie sprawy do wyższych instancji, może poradzić specjalista z zakresu prawa praca. Nasi doradcy specjalizujący się w tej dziedzinie rozpatrzą każdy opisany przypadek i poradzą jak działać dalej, żeby rozstać się z nieuczciwym pracownikiem bez przykrych konsekwencji. Zachęcamy do przekazywania informacji o swoich problemach na adres kontakt@bezprawnik.pl .