W 2022 r. klientów banków czekają ważne zmiany. Tym razem jednak pozytywne

Finanse Dołącz do dyskusji (34)
W 2022 r. klientów banków czekają ważne zmiany. Tym razem jednak pozytywne

Szykują się kolejne zmiany dla klientów banków w 2022 r. Nie chodzi jednak wyłącznie o wyższe raty kredytów (będące następstwem podwyżki stóp procentowych) czy o program Mieszkanie bez wkładu własnego. Zmian będzie więcej – jednak, co najważniejsze, są one raczej korzystne dla klientów banków.

Nowe możliwości odkładania na emeryturę i regulacje antylichwiarskie

Jak przypomina bankier.pl, szykują się zmiany dla klientów banków w 2022 r. Tym razem jednak głównie pozytywne – przynajmniej jeśli chodzi o nowe regulacje. Przykładem może być wprowadzenie Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego – odpowiednie przepisy mają wejść w życie już w marcu. OIPE – o którym pisaliśmy już na łamach Bezprawnika – pozwoli mieszkańcom UE (w tym i Polakom) na odkładanie dodatkowych środków na emeryturę również w innych krajach Wspólnoty. Dochody z inwestowania środków w ten sposób – pod pewnymi warunkami, m.in. dotyczącymi wieku – będą zwolnione z opodatkowania.

Wejść w życie mają również zapowiadane wcześniej regulacje antylichwiarskie. Zgodnie z nimi mają zostać obniżone limity pozaodsetkowe kosztów kredytu konsumenckiego – czyli opłat i prowizji. Największe zmiany obejmą tzw. chwilówki ze spłatą do 30 dni. Instytucja finansowa nie będzie mogła zażądać więcej niż 5 proc. całkowitej kwoty kredytu. Prawdopodobnie podwyższone również zostaną wymagania kapitałowe dla instytucji pożyczkowych – co ma pomóc w wyeliminowaniu podmiotów o wątpliwej wiarygodności.

Zmiany dla klientów banków w 2022 r. Coraz bliżej zmiany w kredytach konsumenckich, chociaż raczej nie w tym roku

Za pozytywne należy również uznać nadchodzące zmiany w kredytach konsumenckich – chociaż na razie trudno przewidzieć, kiedy dokładnie wejdą w życie. Wszystko przez to, że prace trwają dopiero na szczeblu unijnym. Z projektu nowej dyrektywy wynika jednak, że klienci – jeszcze przed zawarciem umowy – będą musieli otrzymać znacznie więcej informacji od banku niż do tej pory. Możliwe jest również, że wprowadzony zostanie nowy mechanizm dotyczący oceny zdolności kredytowej. Jeśli taka ocena miałaby charakter automatyczny, to klient mógłby zażądać przeanalizowania zdolności „ręcznie”, przez człowieka. Dodatkowo pracownik banku musiałby również uwzględnić przedstawione przez klienta dodatkowe argumenty (które mogły zostać nieuwzględnione przy automatycznej ocenie).

Oprócz tego możliwe jest również w najbliższym czasie doprecyzowanie przepisów dotyczących autoryzacji transakcji płatniczych. Na horyzoncie jest też europejska karta płatnicza – w tym przypadku jednak klienci banków nie powinni nastawiać się na szybkie wprowadzenie karty.

Podsumowując – zbliżające się zmiay dla klientów banków w 2022 r. i następnych latach (a przynajmniej te, o których wiadomo) można ocenić pozytywnie. Mają one w większym stopniu chronić klientów i zwiększyć ich prawa, a także – mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.