Zmiany w ZUS w 2022 roku. Nowelizacja przepisów przyniesie kilka pozytywnych zmian

Firma Dołącz do dyskusji (2)
Zmiany w ZUS w 2022 roku. Nowelizacja przepisów przyniesie kilka pozytywnych zmian

Niższy zasiłek chorobowy, inne zasady sumowania okresu zwolnień lekarskich oraz zmiany w zasiłku macierzyńskim. Od 1 stycznia 2022 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co się zmieni i jak bardzo będzie to korzystne?

Od nowego roku nadchodzą zmiany w ZUS. Będą one dotyczyć kilku kwestii i co ciekawe, będą to dość pozytywne zmiany. O część z nich przedsiębiorcy apelowali od dawna. Obszarów zmian będzie kilka, głównie będą one dotyczyć zasiłków chorobowych, macierzyńskich, zwolnień L4 oraz składki zdrowotnej.

Składka chorobowa po terminie nie przekreśli prawa do świadczeń

Omawianie zmian warto zacząć od tej najbardziej pozytywnej dla przedsiębiorców. Od 1 stycznia składka chorobowa po terminie nie pozbawi przedsiębiorcy prawa do zasiłku. Dobrowolna składka chorobowa, którą mogą uiszczać przedsiębiorcy, do tej pory musiała być opłacała regularnie i w terminie. Opóźnienie w zapłacie, wynoszące nawet jeden lub dwa dni powodowało, że przedsiębiorca tracił prawo do otrzymania zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy. To ma się zmienić. Nowe przepisy umożliwiają nabycie prawa do zasiłku osobom, które będą miały zaległości z tytułu składek. Zaległość nie będzie mogła być wyższa niż 1 procent najniższego wynagrodzenia. W 2022 roku będzie więc ona wynosiła 30,10 zł. Warunkiem będzie uregulowanie zadłużenia. Na zapłatę przedsiębiorcy będą mieli 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, jeżeli tego nie zrobią prawo przedawni się.

Zmiany w ZUS w 2022 roku

Kolejną ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją będzie podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu. Co do zasady wynosi on 70 procent, po zmianach zostanie on podwyższony do 80 procent.

Zmianie ulegnie również zasada ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy, bez względu na rodzaj poszczególnych zasiłków, nie będzie konieczności ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłku.

Nowelizacja przynosi również dobre zmiany dla kobiet, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia z powodu śmierci pracodawcy. Do tej pory pozbawiało je to prawa do zasiłku. To ma się zmienić. Zasiłek macierzyński będzie przysługiwać bez względu na rozwiązanie umowy o pracę, Dodatkowo jeżeli umowa wygaśnie przed porodem, kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu.

Zmiany w ZUS w 2022 roku nie będą jednak dla wszystkich pozytywne. Niestety od nowego roku ubezpieczonym będzie przysługiwało krótsze prawo do zasiłku. Limit 182 dni możliwych do wykorzystania na L4, nie będzie, jak do tej pory wyliczać się oddzielnie dla każdego z powodów ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczony w ciągu 60 dni zachoruje, okres jego niezdolności zostanie zaliczony do poprzedniego okresu zasiłkowego. Nie będzie miał znaczenia powód choroby. Zmiana nie dotyczy oczywiście zwolnień spowodowanych ciążą.

Ostatnią ważną zmianą jest wprowadzenie krótszego okresu zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. Zgodnie z nowymi przepisami będzie on wynosił 91 dni. Zmiana nie będzie dotyczyła: chorych na gruźlice, kobiet w ciąży, niezdolnych do pracy na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegów pobrania komórek, tkanek i narządów.