ZUS może kwestionować również… umowy o pracę. Pracodawcy i pracownicy muszą mieć się na baczności

Praca Dołącz do dyskusji (7)
ZUS może kwestionować również… umowy o pracę. Pracodawcy i pracownicy muszą mieć się na baczności

Powszechnie wiadomo, że od czasu do czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje różne formy umów – najczęściej umowy o dzieło, uważając, że powinny być one oskładkowane. Co jednak ciekawe, okazuje się, że ZUS kwestionuje też umowy o pracę. Dlaczego?

Nie jest tajemnicą, że na celowniku ZUS od dawna są umowy o dzieło – wszystko dlatego, że w wielu sytuacjach umożliwiają po prostu uniknięcie oskładkowania. Zdarza się zatem, że to, co zdaniem zamawiającego jest UoD, zdaniem ZUS-u powinno być umową zlecenia.

Okazuje się jednak, że Zakład ma wątpliwości nie tylko w przypadku niektórych umów o dzieło. Jak alarmuję eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ZUS kwestionuje też umowy o pracę.

ZUS kwestionuje umowy o pracę. Chodzi o zasiłki

Jak twierdzą eksperci ZPP, pracodawcy powinni rozważnie podchodzić do wyboru formy zatrudnienia. Zwracają uwagę na fakt, że ze względu na nadchodzące zmiany w prawie (i już funkcjonujący rejestr umów o dzieło), część pracodawców może zapobiegliwie podejmować działania w drugą stronę – czyli zapobiegawczo zatrudniać na umowę o pracę. Problem polega na tym, że jak twierdzą eksperci ZPP… ZUS kwestionuje też niekiedy umowy o pracę. Jak wyjaśnia ZPP,

Z informacji, jakie do nas docierają wynika, że ZUS niekiedy kwestionuje umowy o pracę wskazując, że w ich miejsce powinny zostać zawarte umowy cywilnoprawne bądź kontrakty b2b. Sytuacja ta może być zaskoczeniem dla pracodawcy, ponieważ generalnie umowa o pracę jest postrzegana jako najkorzystniejsza dla pracownika, a składki na ubezpieczenie społeczne i podatki są odprowadzane w pełnej wysokości.

I faktycznie – warto zwrócić uwagę na fakt, że przecież UoP (nie tylko z punktu widzenia pracownika, ale i ZUS-u – w końcu składki są odprowadzane w pełnej wysokości) wydaje się na pierwszy rzut oka korzystniejsza. Chyba, że zwrócimy uwagę na zupełnie inną kwestię, jaką są zasiłki – na przykład zasiłki chorobowe.

Zasiłek chorobowy wypłacony pracownikowi na UoP również może być nienależny

Warto pamiętać, że ZUS może domagać się zwrotu nienależnych świadczeń. Zazwyczaj o nienależnych świadczeniach mówi się najczęściej w kontekście np. wyłudzonych zasiłków. Zdarza się, że niektóre osoby zakładają fikcyjne działalności, by później pobierać zasiłek chorobowy czy macierzyński.

Niestety – dla ZUS-u, jeśli ten stwierdzi, że pracownik powinien być zatrudniony np. na podstawie umowy zlecenia a nie UoP, zasiłek chorobowy wypłacony z tytułu umowy o pracę również będzie nienależnym świadczeniem. Żądanie zwrotu może zostać skierowane do pracodawcy – który w takiej sytuacji zostaje niejako podwójnie obciążony kosztami ubezpieczenia, jak zauważają eksperci ZPP. Postulują też zmiany – ich zdaniem warto byłoby rozważyć takie rozwiązania, które ograniczałyby ryzyko ponoszone przez przedsiębiorców w takich sytuacjach. Na razie jednak przedsiębiorcom pozostaje ostrożnie dobierać formy zatrudnienia – w zgodzie ze stanem faktycznym.