To już ostatni moment, by złożyć wniosek do ZUS o dodatkowe środki

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
To już ostatni moment, by złożyć wniosek do ZUS o dodatkowe środki

Rodzice dzieci w wieku szkolnym, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o świadczenie w ramach programu Dobry Start, muszą się pospieszyć. ZUS przypomina, do kiedy można wnioskować o 300 plus.

ZUS przypomina, że to ostatni moment, aby wnioskować o 300 plus

Raz w roku osoby, które są rodzicem lub opiekunem ucznia w wieku do 20 lat lub – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do 24 lat – mogą ubiegać się o świadczenie w ramach programu Dobry Start, czyli o tzw. 300 plus.

Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć rodzic, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka, a także osoba ucząca się – czyli pełnoletni uczeń – który nie jest już na utrzymaniu rodziców (z powodu ich śmierci lub w sytuacji, gdy ma od nich ustalone alimenty). Oprócz tego o świadczenie 300 plus może ubiegać się również osoba usamodzielniana, czyli taka, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Należy też pamiętać, że świadczenie przysługuje również dzieciom w pieczy zastępczej i osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W takim wypadku z wnioskiem o świadczenie może wystąpić również rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Od tego roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, a obsługą i wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS. Zakład przypomina, że osoby, które są uprawnione do pobierania świadczenia za ucznia, a jeszcze o nie nie zawnioskowały, muszą się pospieszyć.

Wnioski można składać tylko do 30 listopada. Z jednym wyjątkiem

Wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start można złożyć już tylko do 30 listopada – na wypełnienie i złożenie wniosku pozostało zatem już tylko kilka dni. Oczywiście prawdopodobnie większość uprawnionych złożyła wnioski już jakiś czas temu – tak, by jak najszybciej otrzymać świadczenie. Co roku zdarza się jednak, że część osób zapomina o złożeniu wniosku w terminie.

Jednocześnie ZUS przypomina, że jest jeden wyjątek, umożliwiający ubieganie się o świadczenie już po 30 listopada. Mowa o sytuacji, gdy uczeń powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po wskazanym terminie. W takim wypadku osoba uprawniona nadal może złożyć wniosek.

ZUS przypomina również, że osoby, które nie mają rachunku bankowego, muszą go założyć, aby otrzymać świadczenie. To samo dotyczy poczty elektronicznej.

Wniosek można złożyć poprzez nową aplikację mZUS, platformę PUE ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.