Odciski palców w dowodach osobistych? Jest nowy projekt ustawy

Państwo Technologie Dołącz do dyskusji (250)
Odciski palców w dowodach osobistych? Jest nowy projekt ustawy

Pobieranie odcisków palców przy składaniu wniosków o dowód osobisty to główna zmiana, jaka czeka nas w przyszłym roku. Pobieranie dodatkowych danych na szczęście nie będzie wymagało od nas wymiany dokumentu. Z drugiej strony zmiany nie ułatwią składania wniosku o nowy dokument. Będzie więcej formalizmu i utrudnień.

Biometryczne dowody osobiste już od sierpnia 2021 roku

Biometryczne dowody osobiste były zapowiadane już od jakiegoś czasu. Wokół ich wprowadzania powstawały nieustanne problemy. Nowe e-dowody okazały się bardzo kłopotliwe dla rządzących do tego stopnia, że pierwsze z nich wylądowały w koszu, a rząd zajął się dostosowaniem przepisów do unijnego rozporządzenia. Teraz już wiemy, że nowe e-dowody zostaną wprowadzone w sierpniu 2021 roku i będą zgodne z unijnymi wytycznymi. Jakie zmiany czekają nas w związku z nowelizacją?

Projekt ustawy przede wszystkim przewiduje zamieszczanie w dowodach odcisków. Zostaną one umieszczone w warstwie elektronicznej dowodu. Będą pobierane od wszystkich z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 12. roku życia oraz tych, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Nowe dowody będą miały też inne okresy ważności. Dla dzieci do 12. roku życia dokument będzie wyrabiany na okres 5 lat. Dziesięcioletni termin ważności będą miały dokumenty wydawane po ukończeniu 12. roku życia. Natomiast tylko 12 miesięcy będzie ważny dowód osoby, od której pobranie odcisków palców będzie fizycznie niemożliwe.

Niestety zmiany przyniosą również ograniczenia. Nie będzie można już składać wniosków online. Będzie też znacznie mniej urzędów, gdzie taki wniosek będzie można złożyć. Zgodnie z zapowiedziami tylko jedna gmina na obszarze powiatu ma być wyposażona w mobilną stację, która będzie umożliwiać pobieranie odcisków palców. Składanie wniosków oraz odbieranie dokumentów ma więc z założenia być podobne do procedury wyrobienia paszportu.

Wrażliwe dane w rękach policji

Biometryczne dowody osobiste doprowadzą do stworzenia dość rozległej bazy danych. To również zostało uwzględnione w przepisach. Dostęp do danych biometrycznych mają mieć organy policji, prokuratury, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz inne jednostki wymienione w art. 66 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych. Będą to: Komendant Straży Marszałkowskiej, Komendant Służby Ochrony Państwa, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

W samym Rejestrze Dowodów Osobistych odciski palców mają być przechowywane do dnia odbioru dowodu osobistego. Termin ten nie będzie mógł jednak przekroczyć 90 dni od dnia wydania dowodu.