Firmy mogą otrzymać na cyfryzację nawet 255 tys. zł. Czasu na zgłoszenia zostało stosunkowo niewiele

Finanse Firma Technologie dołącz do dyskusji (16) 27.09.2021
Firmy mogą otrzymać na cyfryzację nawet 255 tys. zł. Czasu na zgłoszenia zostało stosunkowo niewiele

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Ludzi przed ciężkim zachorowaniem na Covid-19 mają chronić szczepionki. A co z firmami? Im odporność na kryzys wywołany epidemią pomagają zbudować inwestycje w nowoczesne technologie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozda bony na cyfryzację w wysokości do 255 tys. zł. Projekty można zgłaszać do 20 października.

Bony na cyfryzację do 255 tys. zł

PARP adresuje swój nowy konkurs do mikro, małych i średnich firm. Jakie trzeba spełnić warunki? Koszty projektu, który bon ma pomóc sfinansować muszą się zamknąć w 300 tys. zł. Firma musi wyłożyć minimum 15 procent własnych pieniędzy. Bon ma pomóc w zakupie i wdrożeniu technologii cyfrowych, które umożliwiają firmom działanie w czasie epidemii chorób zakaźnych. Pieniędzmi PARP można zapłacić za usługi programistów i zakup gotowego oprogramowania. Nie może być to jednak standardowe oprogramowanie biurowe czy księgowe.

Pieniądze mają posłużyć opracowaniu lub wprowadzeniu rozwiązania cyfryzacyjnego, które ma pomóc firmie działać w czasach zarazy. Zakup takiej „cyfrowej szczepionki” jest obowiązkowym warunkiem inwestycji, na którą można dostać bon. Oceniający zgłoszone do konkursu projekty będą zwracać szczególną uwagę na to, czy to nowe rozwiązanie cyfryzacyjne spowoduje zmianę w produkcji, świadczeniu usług, organizacji lub zmianę produktów przedsiębiorstwa. Możliwe jest też uzyskanie dofinansowania na znaczące ulepszenie już działającego w firmie procesu.

Na sprzęt, doradcę i szkolenie

Dodatkowo z tych pieniędzy możliwy będzie zakup maszyn czy sprzęt komputerowy, opłacenie usług doradczych czy szkolenia niezbędnego, by te nowe rozwiązania wdrożyć. Jeśli chodzi o rozliczenie usług doradczych, to złożony do PARP raport musi szczegółowo opisywać ich zakres, przebieg i rezultat. Nie można z tych środków finansować leasingu oprogramowania. Trudno będzie jury konkursu przekonać do dofinansowania otwarcia sklepu internetowego, jeśli z wniosku będzie wynikać, że firma działa tylko stacjonarnie, a chciałaby rozpocząć sprzedaż w sieci. Organizatorzy konkursu wyjaśniają, że „stworzenie sklepu internetowego mogłoby podlegać dofinansowaniu (jako jeden z wielu – nie główny – element projektu) jedynie w sytuacji, gdy stanowiłoby element niezbędny, warunkujący i bezpośrednio związany z wdrożeniem rozwiązania cyfrowego i innowacji procesowej w firmie i byłoby dla tego rozwiązania następstwem i dopełnieniem”.

PARP przeznaczył na bony na cyfryzację 110 mln zł.