Czy 500 plus wpłynie przed świętami? Nie wszyscy otrzymali świadczenie, więc interweniuje szefowa resortu rodziny i polityki społecznej

Rodzina Społeczeństwo dołącz do dyskusji (353) 19.12.2020
Czy 500 plus wpłynie przed świętami? Nie wszyscy otrzymali świadczenie, więc interweniuje szefowa resortu rodziny i polityki społecznej

Paweł Mering

Czy 500 plus wpłynie przed świętami? To pytanie zadawać mogą sobie niektóre polskie rodziny. Okres świąteczny generuje dodatkowe koszty, toteż ministra Marlena Maląg interweniuje – pieniądze powinny pojawić się na kontach Polaków jak najszybciej.

Czy 500 plus wpłynie przed świętami?

Jak opisuje „TVN24.pl”, niektórzy zastanawiają się czy 500 plus wpłynie jeszcze przed świętami na konto. Problem dostrzegła ministra rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i zwróciła się z prośbą do samorządów, aby te zakończyły wypłaty świadczeń (wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych) jak najszybciej.

Jak wskazała w swoim apelu:

[…] Okres przygotowań do świąt, chociaż zwykle radosny, wiąże się ze sporymi wydatkami. Szczególnie wyraźnie widać to w czasie pandemii. Dlatego zwróciłam się do gmin o sprawną wypłatę tych świadczeń jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia […]

Same środki wypłacane w ramach programu 500 plus pochodzą oczywiście z budżetu państwa, ale – jak wiadomo – wypłatą zajmują się samorządy. Sam termin wypłaty środków określony jest w ustawie o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w art. 21 ust. 1

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

Powyższe należy rozumieć w taki sposób, że świadczenie powinno zostać wypłacone nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje świadczenie. Pieniądze powinny zatem wpłynąć do 31 grudnia, bowiem nie ma przepisu, który wprowadzałby jakieś ograniczenie – na przykład w grudniu.

 Czy można przyspieszyć wypłatę?

Niektóre gminy publikują na swoich stronach internetowych harmonogram wypłat środków z programu 500 plus. Zazwyczaj jest to ok. do 25 dnia miesiąca, zaś – co warto podkreślić – zazwyczaj termin grudniowy jest znacznie wcześniejszy. Odpowiedzialne za wypłatę 500 plus organy jednostek samorządu terytorialnego same przyspieszają wypłaty tak, by środki trafiły w okresie świątecznym szybciej niż zwykle.

Warto też wskazać, że apel Marleny Maląg może być co najwyżej prośbą, która w większości wypadków i tak nie jest potrzebna. Zdecydowana i przytłaczająca większość samorządów już uporała się z wypłatami świadczeń, na czele z 500 plus, toteż osoby, które nie otrzymały świadczenia, stanowią zapewnie mniejszość.

Pięćset złotych z programu warte jest zdecydowanie mniej, aniżeli w 2016 roku. Niestety, kwota świadczenia 500 plus nie jest zależna od jakiejś zmiennej, a wprost wynika z przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Bardzo możliwe, że jeżeli spadek siły nabywczej 500 plus będzie przez większość Polaków odczuwalny (proces postępuje na tyle wolno, że nie każdy go zauważa), to powyższy przepis trzeba będzie znowelizować poprzez podwyższenie kwoty świadczenia. Byłoby to dobre, ale – z drugiej strony – nazwa „500 plus” jest przecież polityczną marką samą w sobie.