Czy przedsiębiorca może posiadać więcej niż jedno konto firmowe? Dwa konta firmowe to dodatkowe obowiązki i wydatki

Finanse Firma dołącz do dyskusji (12) 29.05.2020
Czy przedsiębiorca może posiadać więcej niż jedno konto firmowe? Dwa konta firmowe to dodatkowe obowiązki i wydatki

Justyna Bieniek

Czy przedsiębiorca może mieć więcej niż jedno konto firmowe w banku i stosować je zamiennie? Jak dwa konta firmowe wpływają na wydatki i obowiązki właściciela firmy?

Drugie konto firmowe

W życiu prywatnym wielokrotnie dostrzegamy zalety posiadania dwóch różnych kont bankowych. Czy to ze względu na łatwość porządkowania wydatków, czy możliwość oszczędzania. Podobnie jest z kontem firmowym. Przepisy dopuszczają możliwość posiadania więcej niż jednego konta firmowego w banku. Nic nie stoi na przeszkodzie, by firma posiadała takie dwa rachunki w różnych bankach.

Jak wiadomo obowiązkowy rachunek firmowy dotyczy pewnej grupy przedsiębiorców. Przede wszystkim dotyczy to przedsiębiorców którzy dokonują transakcji, których stroną jest inny przedsiębiorca oraz sytuacji, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł. Poniżej tej kwoty oraz w relacji konsument-przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystania z rachunku bankowego.

Przepisy nie zabraniają również korzystania z rachunków prywatnych do regulowania zobowiązań podatkowych oraz ogólnych rozliczeń w prowadzonej działalności. Nie da się jednak ukryć, że konto firmowe jest dość pomocne i zdecydowanie ułatwia pracę, a co najważniejsze zapewnia rozdzielenie finansów osobistych i firmowych. To z kolei jest ważne ze względu na np. białą listę podatników vat, przez którą wgląd do finansów mogą mieć wszystkie organy zainteresowane.

Dwa i więcej firmowych kont bankowych

Jak widać powyżej posiadanie oddzielnego rachunku firmowego, pomimo generowania dodatkowych kosztów utrzymania konta, jest dość pomocne (koszty prowadzenie rachunku można wrzucić w koszty prowadzenia działalności). Co ważne przepisy nie wskazują żadnych ograniczeń co do ilości kont firmowych. W tej kwestii panuje więc dowolność. Drugie konto firmowe, jak również każde kolejne trzeba jednak zgłosić w urzędzie skarbowymi i ZUS-ie.

Oczywiście każdy dodatkowy rachunek to wzrost kosztów ich obsługi, czasami jednak zwiększenie ilości kont jest konieczne z powodu dokonywanych rozliczeń z innymi firmami. Różne banki zapewniają szybszą obsługę, zwłaszcza jeżeli kontrahenci maja konta w tych samych bankach. To duże udogodnienie, które daje możliwość znaczącego przyśpieszenia tempa zawieranych transakcji.