Już w sierpniu Polacy będą mogli złożyć wniosek o nowe świadczenie. Trzeba będzie jednak spełnić odpowiednie warunki

Codzienne Energetyka Finanse Dołącz do dyskusji
Już w sierpniu Polacy będą mogli złożyć wniosek o nowe świadczenie. Trzeba będzie jednak spełnić odpowiednie warunki

Część gospodarstw domowych będzie mogła wkrótce liczyć na dodatkowe środki od państwa. Mowa o bonie energetycznym. Aby móc otrzymać świadczenie, trzeba będzie jednak spełnić określone warunki. Ile wyniesie bon energetyczny i jakie są kryteria przyznawania nowego świadczenia?

Ile wyniesie bon energetyczny i kto go dostanie?

Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego czeka już tylko na podpis prezydenta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem rządzących, o nowe świadczenie będzie można wnioskować już za niecałe dwa miesiące.

Bon energetyczny, zgodnie z ustawą, ma być świadczeniem jednorazowym; celem świadczenia jest złagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Wzrost cen, który będzie mieć miejsce w przyszłym półroczu, to efekt zamrożenia cen energii na stawce wyższej niż do tej pory; gdyby jednak rząd nie zdecydował się na dalsze zamrożenie cen, podwyżki byłyby znacząco wyższe. Obecnie spodziewany jest wzrost na poziomie ok. 30 proc.

Kto może dostać bon energetyczny? Ze względu na fakt, że ma być to pomoc kierowana do najuboższych gospodarstw, ustawa wprowadza kryterium dochodowe. Bon będzie można otrzymać, jeśli dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2500 zł, natomiast w wieloosobowym – 1700 zł na osobę. Istotne jest również to, że obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę” – czyli świadczenie będą mogły otrzymać również osoby, którym niewiele brakuje do spełnienia kryterium dochodowego. Dodatek będzie jednak odpowiednio pomniejszony.

Ile wyniesie bon energetyczny? Najmniej otrzymają osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe; one mogą liczyć jedynie na 300 zł dodatkowego świadczenia od państwa. Nieco więcej, bo 400 zł, będzie wypłacane gospodarstwom dwu- i trzyosobowym. Gospodarstwa cztero- i pięcioosobowe otrzymają 500 zł, natomiast liczące sześć i więcej osób – 600 zł. Warto jednocześnie podkreślić, że jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane jest źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu. Gospodarstwo jednoosobowe będzie mogło wtedy liczyć na 600 zł, gospodarstwo złożone z dwóch lub trzech osób – na 800 zł, z czterech lub pięciu osób – na 1000 zł, natomiast gospodarstwo sześcioosobowe lub liczniejsze – na bon w wysokości 1200 zł.

Wnioski będzie można składać już niedługo, ale lepiej nie przeoczyć terminu

Bon energetyczny będzie przysługiwać za okres od 1 lipca do 31 grudnia; wniosek o jego przyznanie będzie można złożyć jednak najwcześniej 1 sierpnia, a najpóźniej – 30 września. Wniosek trzeba będzie złożyć odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Możliwe będzie również nadanie wniosku pocztą lub złożenie go elektronicznie.