ecommerce Prawo Zakupy

TSUE: informacja o gwarancji producenta musi być podana wtedy, gdy ta ma kluczowe znaczenie dla oferty

Rafał Chabasiński
07.05.2022
TSUE: informacja o gwarancji producenta musi być podana wtedy, gdy ta ma kluczowe znaczenie dla oferty

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje na obowiązki sprzedającego dotyczące informacji, jakie musi przekazać konsumentowi. Należy do nich informacja o gwarancji producenta, także wówczas, gdy sprzedający nie wytworzył danego towaru. Warunkiem jest to, że czyni z niej centralny lub decydujący element swojej oferty.

Informacja o gwarancji producenta z punktu widzenia TSUE najczęściej nie będzie miała kluczowego znaczenia dla ofert sprzedaży towarów

Wiadomości Handlowe informują o interesującym wyroku TSUE mającym potencjalnie istotne znaczenie dla części branży ecommerce. Dotyczy on pewnej niemieckiej spółki Absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG, która korzystała z platformy Amazon do sprzedawania noży kieszonkowych wyprodukowanych przez szwajcarską firmę Victorinox.

Absoluts narobił sobie problemów opisem oferty. Nie zawierał on bowiem żadnych wprost wyartykułowanych informacji o gwarancji – w tym także ze strony producenta towaru. Dopiero w rubryce „dalsze informacje techniczne” znalazł się link pozwalający pobrać kartę informacyjną produktu ze strony internetowej produktu. Z okazji skorzystała konkurencja firmy Absoluts, która wniosła do właściwego organu sprawę w oparciu o niemieckie uregulowania dotyczącego nieuczciwej konkurencji. Wszystko po to, by spółka zaprzestała składania tego typu ofert.

Najprostszym rozwiązaniem wydaje się poprawienie opisu oferty tak, by informacja o gwarancji się w nim znalazła. Sprawa jednak trafiła aż do niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Ten podjął wątpliwości co do tego, czy unijna dyrektywa o o prawach konsumentów rzeczywiście w tego typu przypadkach nakazuje przedsiębiorcy przekazanie konsumentowi informacji o gwarancji ze strony producenta. Skierował więc trzy pytania prejudycjalne do TSUE.

Co na to Trybunał? W czwartkowym wyroku rozwiał przynajmniej część wątpliwości. Przede wszystkim uznał, że informacja o gwarancji producenta jest niezbędna jedynie wówczas, gdy konsument ma uzasadniony interes w uzyskaniu informacji na ten temat – po to, by móc podjąć decyzję o zakupie. Sędziowie uznali, że taki uzasadniony interes występuje wtedy, gdy przedsiębiorca czyni z gwarancji handlowej udzielanej przez producenta centralny lub decydujący element swojej oferty. To oznacza, że każdy sporny przypadek należy rozpatrywać z osobna.

Jak jednak ustalić, czy rzeczywiście informacja o gwarancji producenta ma tak duże znaczenie dla oferty? TSUE zaleca wziąć pod uwagę treść i ogólną konfigurację oferty w odniesieniu do danego towaru. Chodzi tutaj o wzięcie pod uwagę czynników mogących uzasadnić obiektywną potrzebę ochrony konsumenta. Wiele więc zależy od tego, jakie informacja o gwarancji ma w danym przypadku w ogóle znaczenie. Trybunał sugeruje także rozpatrywać ten problem z punktu widzenia „przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego”.

Jeżeli gwarancja staje się istotna dla danej oferty, to sprzedawca musi poinformować konsumenta o jej warunkach

TSUE stwierdził jednak, że – co do zasady – informacja producenta w tego typu sprawach nie będzie decydującym lub centralnym elementem oferty sprzedaży. Trudno byłoby odmówić słuszności takiemu rozstrzygnięciu, zwłaszcza w odniesieniu do noży kieszonkowych.

Nie da się jednak ukryć, że podobnie będzie w przypadku większości towarów oferowanych przez Internet. Zwłaszcza, że sama gwarancja stanowi jedynie dodatkowe, dobrowolne zobowiązanie ze strony producenta. Jej istnienie, lub jej brak, nie mają wpływu na inne uprawnienia konsumenta. Takie, jak prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czy obowiązki sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Co jednak w przypadkach, gdy uznamy, że taki element oferty ma jednak kluczowe znaczenie? Trzeba przyznać, że zdarzają się wyjątki od wyżej wskazanej reguły. Zdarza się na przykład, że gwarancja oferowana przez producenta towaru rzeczywiście jest szczególnie eksponowana w ofertach.

Wówczas sprzedawca musi przekazać konsumentowi informacje o warunkach stosowania i realizacji takiej gwarancji przez producenta towaru. Nie musi przekazywać mu całej treści gwarancji. W zupełności wystarczą wszystkie te warunki, które umożliwiają konsumentowi podjęcie decyzji o zakupie. Wydaje się, że w praktyce chodzi o najważniejsze założenia gwarancji ze strony producenta.

Co wyrok oznacza dla sprzedawców? Jeżeli informacja o gwarancji producenta nie jest szczególnie istotna z punktu widzenia ich oferty sprzedaży danego towaru, to nie są zobowiązani przez przepisy unijne do jej przekazywania konsumentowi. Jeśli jednak jest inaczej, chociażby dlatego że sam sprzedawca zdecydował się wyeksponować taką gwarancję w ofercie, to powinien przekazać konsumentowi wszystkie istotne informacje o warunkach takiej gwarancji.