Jak liczyć urlop wypoczynkowy, jeśli nie jesteśmy zatrudnieni na pełen etat?

Praca dołącz do dyskusji (10) 07.02.2019
Jak liczyć urlop wypoczynkowy, jeśli nie jesteśmy zatrudnieni na pełen etat?

Udostępnij

Edyta Wara-Wąsowska

Urlop wypoczynkowy to prawo każdego pracownika – to dla nas oczywiste. Jeśli ktoś jest zatrudniony na pełen etat, to – w zależności od stażu pracy – przysługuje mu 20 lub 26 dni płatnego urlopu. Co jednak, jeśli ktoś nie jest zatrudniony na pełen etat? Jak liczyć urlop wypoczynkowy w takiej sytuacji? 

Niepełny wymiar czasu pracy

Nie zawsze pracownik jest zatrudniony w danej firmie na pełen etat. Czasami zdarza się, że wprawdzie pracuje w ramach umowy o pracę, ale np. tylko na pół etatu. Rozkład czasu pracy takiego pracownika może być różny. Przy zatrudnieniu na pół etatu pracownik może np. pracować pięć dni w tygodniu po 4 godziny. Równie dobrze może jednak pracować po 8 godzin, ale przez mniej dni w miesiącu. Bez względu na przyjęty rozkład czasu pracy pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących prawa pracownika do nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu.

Jak liczyć urlop wypoczynkowy, jeśli pracujemy na część etatu?

Oczywiście od tego, jaki jest wymiar czasu pracy zależy również wymiar urlopu wypoczynkowego. Jak liczyć urlop wypoczynkowy w zależności od wymiaru pracy? Hipotetycznie przyjmijmy sytuację, w której pan X pracuje na pół etatu. Gdyby pracował na pełen etat, przysługiwałoby mu 26 dni. W tej sytuacji – analogicznie – przysługuje mu 13 dni. 13×8 h = 104 h. Wymiar urlopu wypoczynkowego jest zatem proporcjonalny do wymiaru czasu pracy.

Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 154 par. 2:

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Czas pracy a godziny urlopu

Jeden z naszych czytelników zastanawiał się, jak to jest z wypisywaniem urlopów.

Pracownik jest zatrudniony na pół etatu. Pracuje po 8h i wyrabia te 80 godzin w miesiącu / (dla uproszczenia –  w danym miesiącu jest 160 godzin – cały etat).. Jeżeli w danym miesiącu bierze dwa dni urlopu to tylko ściągają mu 8 godzin, a nie 16. W jednym dniu ma 4 i w drugim dniu 4 godziny. Czemu nie ściągają tych 16 godzin skoro pracuje po 8?

Czy taka sytuacja powinna dziwić? Tak. Urlopu należy udzielać w dni pracy pracownika w wymiarze godzinowym, jaki przypada na dany dzień. Z relacji czytelnika wynika, że pracownik X pracuje po 8 godzin dziennie. Zatem jeśli pracodawca udziela dwóch dni urlopu takiemu pracownikowi, to faktycznie powinien odjąć od puli urlopowej 16 godzin (za dwa dni). Analogicznie jeśli pracownik np. w poniedziałki pracowałby 4 godziny, we wtorki 8 a w środy znowu 4, to pracodawca – jeśli udzieliłby pracownikowi urlopu na te trzy dni, to łącznie powinien odjąć 16 godzin.

Warto zresztą w tym kontekście zwrócić uwagę na art. 1542:

§  1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

W związku z tym wydaje się, że pracownik (w rozumieniu Kodeksu pracy) opisywany przez czytelnika faktycznie powinien mieć z puli godzin urlopowych odliczone 16 godzin (za dwa dni urlopu), a nie – jak wspomina czytelnik – 8.