ZUS zdradził nowe, wyższe składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 roku

Finanse Firma Podatki dołącz do dyskusji (54) 01.01.2022
ZUS zdradził nowe, wyższe składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 roku

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Składki na ubezpieczenie społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą zależą od kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2022 roku obie kwoty rosną, co powoduje wzrost składek. ZUS podał nową wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność. Jakie składki zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

Jakie składki zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku wynieść ma 5922 zł. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą (pozarolniczą) opłacają składki od 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2022 roku będą je naliczać od kwoty 3553,20 zł. Składka na ubezpieczenia społeczne dla tej grupy nie może być niższa od kwoty: 693,58 zł  na ubezpieczenie emerytalne, 284,26 zł – na ubezpieczenia rentowe i 87,05 zł na ubezpieczenie chorobowe. Wysokość składki wypadkowej wynosi 59,34 zł.  Składka na Fundusz Pracy – 87,05 zł. Łącznie jest to 1211,28 zł. To o ponad 12 procent więcej niż w roku 2021. Do tych obciążeń dochodzi jeszcze składka zdrowotna. Od 2022 roku jej wysokość jest uzależniona jest od dochodów. Wyjątkiem są tu przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nowa firma, mniejsze składki

Mniejsze składki na ZUS zapłacą ci, którzy firmę założyli niedawno. Przez pierwsze 24 miesiące od rozpoczęcia działalności korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne. Oni składki opłacą od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3010 zł. Czyli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. nie może być niższa niż 903 zł. Z tej preferencji wyłączone są osoby, które:

– prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność
– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Pozostali, którzy korzystają z preferencyjnej wysokości stawek zapłacą nie mniej niż 176,27 zł  na ubezpieczenie emerytalne, 72,24 zł  na ubezpieczenia rentowe i 22,12 zł  – na ubezpieczenie chorobowe. Składka wypadkowa -15,08 zł.

Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla osób, które opłacają „mały ZUS plus”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poda później.