Czy przychodnia może odmówić przyjęcia dziecka z gorączką? Odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta

Prawo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Czy przychodnia może odmówić przyjęcia dziecka z gorączką? Odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta

Taka sytuacja może zdarzyć się każdemu. Dlatego warto znać swoje prawa i wiedzieć, czy przychodnia POZ może „odesłać z kwitkiem” pacjenta, a kiedy lekarz musi chorego przyjąć.

Kiedy lekarz musi przyjąć chorego?

Rzecznikowi Praw Pacjenta poskarżyła się matka, której choremu dziecku przychodnia Podstawowej Opieki Medycznej odmówiła pomocy. Kobieta nie mogła się dodzwonić do poradni rodzinnej. Gdy stwierdziła, że temperatura jej syna przekraczała 39 stopni i jego stan się pogarsza, postanowiła dłużej nie czekać i zabrała dziecko do przychodni. Tam jednak odmówiono jej pomocy. W rejestracji usłyszała, że nie ma wolnych terminów u lekarza rodzinnego. Personel przychodni odesłał  ją do placówki, która świadczy nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Tak nie wolno

Rzecznik Praw Pacjenta nie ma wątpliwości, że postępowanie pracowników przychodni, naruszyło prawa chorego. Jak informuje Rzecznik,

Działanie przychodni było nieprawidłowe. Przychodnia powinna poinformować matkę o zasadach rejestracji, ocenić stan zdrowia dziecka i umożliwić rejestrację dziecka na wizytę. Przychodnia nie może również odsyłać pacjenta, by skorzystał z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Przypomina on, że zgodnie z prawem, placówka podstawowej opieki zdrowotnej, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ma obowiązek rejestrować pacjentów na wizyty lekarskie w dniu zgłoszenia. Może to być także inny dzień, ale musi być zawsze uzgodniony z pacjentem.W przypadku, gdy placówka ma problem z przyjęciem wszystkich oczekujących pacjentów np. z powodu dużej liczby zapisanych osób, powinna określić odpowiedni sposób postępowania, w którym zostanie ustalona kolejność wizyt u lekarza.

Rzecznik polecił przychodni zmienić regulamin i stworzenie procedury postępowania w takich przypadkach oraz przeszkolenie personelu tak, aby wiedział jak postępować i pomagać pacjentom w podobnych sytuacjach. Pracownicy, którzy zajmują się rejestracją pacjentów powinni każdemu ustalić termin wizyty u lekarza. Jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, to wizyta u lekarza rodzinnego powinna się odbyć w dniu zgłoszenia. Gdy sytuacja nie jest tak pilna, to personel powinien uzgodnić z pacjentem termin wizyty w innym dniu. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina też, że przychodnie POZ muszą być otwarte poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00. Wyjątkiem są dni ustawowo wolne od pracy.

Przychodnie POZ powinny tak zorganizować swoją pracę, aby pacjenci mogli zarejestrować się do lekarza różnymi drogami. Osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej albo online. A sposób rejestracji pacjenta nie powinien wpływać na ustalenie terminu wizyty u lekarza.

Kolejki do lekarzy to problem znany wszystkim pacjentom. Mamy ich w Polsce zdecydowanie za mało.  Dlatego, gdy wiemy, że nie dotrzemy na umówioną wizytę, pamiętajmy o jej odwołaniu. Bardzo prawdopodobne, że komuś pomoc lekarza jest bardzo potrzebna. Opisywaliśmy zasady korzystania z porad lekarskich.