Każdy z nas będzie musiał wymienić prawo jazdy. Bez wyjątku, nawet posiadacze bezterminowych dokumentów

Moto Dołącz do dyskusji
Każdy z nas będzie musiał wymienić prawo jazdy. Bez wyjątku, nawet posiadacze bezterminowych dokumentów

To już pewne. Każdy z nas będzie musiał wymienić swoje prawo jazdy. Wszystkie wydawane obecnie w Polsce dokumenty są terminowe. Nowe regulacje obowiązują wszystkich bez wyjątku. Kiedy zatem muszę pamiętać, aby wymienić prawo jazdy?

Era wydawanych bezterminowo praw jazdy minęła bezpowrotnie. Obecnie wszystkie prawa jazdy są terminowe. Najdłuższy okres, na jaki możemy uzyskać ten dokument to 15 lat. Jednak w przypadku osób cierpiących na różnego typu schorzenia termin ten może być znacznie krótszy. Decydować będzie o tym lekarz, u którego przed każdorazowym wydaniem nowego dokumentu będziemy musieli się zameldować.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Cierpicie np. na postępującą chorobę oczu lub inne schorzenie neurologiczne. Pomyślnie zdaliście jednak egzamin, a tym samym otrzymaliście uprawnienia do prowadzenia pojazdów np. na okres 8 lat. Oznacza to, że po upływie 8 lat będziecie zmuszeni uaktualnić i przejść kolejny raz te same badania.

Bezterminowe prawo jazdy – kto musi wymienić, kiedy i dlaczego?

Każdy, bez wyjątku. Prawo jazdy będą musieli wymienić wszyscy kierowcy, posiadający bezterminowe prawo jazdy. Dlaczego tak jest? Czy bez znaczenia w tym wypadku jest fakt, że nie tak dawno do grona kierowców dołączył nasz redaktor naczelny? Nie do końca, jest tak ponieważ wprowadzony został zupełnie nowy wzór prawa jazdy. Kiedy zatem będziemy musieli wymienić wcześniejsze bezterminowe prawo jazdy?

Co ważne, ci kierowcy którzy posiadają obecnie bezterminowe dokumenty będą musieli zgłosić się do urzędu najwcześniej w 2028 r., a zatem dopiero za 6 lat. Szacuje się, że najpóźniej prawo jazdy będzie można wymienić w 2033 r.

Wszystkie nowe dokumenty wydawane są na okres 15 lat. Co oznacza, że zachowujemy bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdem, lecz konieczna będzie wyłącznie zmiana samego dokumentu.

Jak uzyskać nowe prawo jazdy i ile to kosztuje?

Gdy termin wymiany dokumentu nieubłaganie nadejdzie będziemy musieli pamiętać o przygotowaniu stosownych dokumentów, a także wypełnieniu odpowiednich formularzy.

W pierwszej kolejności będziemy zobowiązani wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Znajdziemy go w urzędzie miasta, jak również na stronach internetowych. Dodatkowo, musimy pamiętać o aktualnej i kolorowej fotografii. Za wydanie nowego dokumentu będziemy musieli dokonać stosownej opłaty. Poza tym, musimy pamiętać o kserokopii prawa jazdy oraz dowodzie uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Konieczne będzie także dostarczenie dwóch oświadczeń. Składanego w trybie art. 11 ust 5 ustawy o kierujących pojazdami oraz oświadczenie o treści, w której przyznamy, że znajome jest nam brzmienie art. 233 k (odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań).

Wymiana prawa jazdy to koszt 100 złotych i 50 groszy. Czasami jest tak – szczególnie w przypadku chorób przewlekłych, schorzeń oczu – że przed uzyskaniem dokumentu obowiązkowe będzie przeprowadzenie badania lekarskiego. Jego cenę – w wysokości 200 zł – określa treść rozporządzenia Ministra Zdrowia. Lekarzy będą mogli odpuścić sobie wyłącznie ci kierowcy, którym uprzednio wydano prawa jazdy.