Kiedy na terenie parku rozrywki bawimy się na własną odpowiedzialność? Regulamin zakwestionowany przez UOKiK

Codzienne Dołącz do dyskusji (56)
Kiedy na terenie parku rozrywki bawimy się na własną odpowiedzialność? Regulamin zakwestionowany przez UOKiK

UOKiK zbadał zasady korzystania z parków rozrywki. Okazuje się, że obowiązujące zasady bezpieczeństwa są niezgodne z prawem, a sam regulamin parku rozrywki nie zawsze jest zgodny z interesem konsumentów. Na co zwracać uwagę podczas zabawy w parku rozrywki, parku linowym, czy na torze kartingowym? 

Zakup biletu oznacza akceptację regulaminu, czy wejście na teren parku następuje na własną odpowiedzialność, to właśnie między innymi te postanowienia wzbudziły zastrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po przeprowadzeniu kontroli w najpopularniejszych obiektach rozrywkowych, UOKiK zakwestionował obowiązujące na ich terenie regulaminy. Okazuje się, że widnieją w nich zapisy, które są sprzeczne z prawem.

Regulamin parku rozrywki, zapisy wzbudzające zastrzeżenia?

UOKiK wskazał sześć postanowień, które w jego opinii naruszają interesy konsumentów. Oprócz wymienionych powyżej, wśród zakwestionowanych pojawiły się również zapisy dotyczące: ponoszenia pełnej odpowiedzialności przez rodziców lub opiekunów za szkody spowodowane przez ich podopiecznych, brak możliwości zmiany zakupionego biletu, brak odpowiedzialności za pozostawione rzeczy oraz bezwzględne usunięcie z parku za nieprzestrzeganie regulaminu.

Co wolno, a czego nie wolno w parku rozrywki

Zbadane przez urząd regulaminy jasno pokazują, że zarządca obiektów rozrywkowych nie ma podstawy prawnej do wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie obiektu. Jest to ważna informacja zwłaszcza dla rodziców. Okazuje się, że przerzucenie odpowiedzialności za korzystanie z atrakcji na terenie parku jest w świetle prawa bezpodstawne. Jeżeli więc dojdzie do wypadku, konsument ma prawo do dochodzenia odszkodowania. Oczywiście będzie mieć to miejsce tylko wtedy, gdy wina nie leży całkowicie po jego stronie.

Podobnie będzie przedstawiała się sprawa odpowiedzialności za pozostawiane na terenie obiektu rzeczy osobiste. O tym, kto odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, czy przeznaczonych do tego celu szafkach decydują przepisy prawa cywilnego. Te jednoznacznie wskazują na przedsiębiorcę. Tej odpowiedzialność nie można więc wyłączyć postanowieniami umieszczonymi w regulaminie.

Ciekawą kwestię stanowi również zakwestionowany zapis dotyczący usunięcia z terenu obiektu. Okazuje się, że zarządca, aby tego dokonać, musi w pierwszej kolejności udowodnić konsumentowi winę i wskazać konkretne przesłanki. Sam regulamin również musi być dostępnym. Jeśli więc wchodząc na teren obiektu przeczytamy, że zakup biletu oznacza jego akceptację, a w rzeczywistości przedsiębiorca nie zadbał o to, aby był on dostępnym dla konsumentów. Taki zapis nie będzie wywoływał skutków prawnych.

Kupując bilet do parku rozrywki, warto również pamiętać, że przedsiębiorca musi określić zasady jego zwrotu, zwłaszcza jeżeli z atrakcji nie można skorzystać z jego winy. Każdy obiekt powinien mieć dokładnie wskazany opis bezpiecznego korzystania z urządzeń, zwłaszcza w kwestii wieku, wzrostu i wagi, dla których jest ono przeznaczone. Do tak szczegółowych zapisów konsumenci mają obowiązek się zastosować.