Myślisz, że jesteś w stanie przewidzieć wszystkie koszty zagranicznych wakacji w „tanim” miejscu? Jesteś w dużym błędzie

Lokowanie produktu Zagranica Dołącz do dyskusji
Myślisz, że jesteś w stanie przewidzieć wszystkie koszty zagranicznych wakacji w „tanim” miejscu? Jesteś w dużym błędzie

Ubezpieczenia turystyczne są dosyć często bagatelizowane. Bardzo często myślimy, że podczas podróży do „taniego” kraju, żadna przykra finansowa niespodzianka nas nie spotka. Jest to niestety błędne myślenie, bo — na przykład — koszty leczenia za granicą na wakacjach, bywają bardzo wysokie.

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne w 2021 roku

Dzienna liczba zakażeń — jak w zeszłym roku — znacznie zmalała w okresie wakacji, co poskutkowało poluzowaniem obostrzeń. Ponadto pandemiczne zagrożenie (w powszechnym odczuciu) nieco zmalało z uwagi na powszechne akcje szczepień, więc wakacje spędzamy chętnie — i trudno się temu dziwić.

Mimo tego, że wakacje w kraju znowu stają się popularnym sposobem spędzania wolnego czasu, to właśnie wyjazdy zagraniczne w dalszym ciągu jawią się jako atrakcyjna opcja.

Najchętniej obierane kierunki wakacyjne Polaków w 2021 roku nie są zaskoczeniem. Prym w dalszym ciągu wiodą takie kraje, jak m.in.:

 • Grecja
 • Turcja
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Egipt

Bułgaria, Chorwacja oraz Grecja należą do UE, więc podróżowanie w ramach tych krajów jest nieco ułatwione, m.in. poprzez tzw. paszporty covidowe.

Mimo tego, zarówno Egipt, jak i Turcja, nie są zamknięte na turystów z Polski. W Egipcie wymagany jest ważny certyfikat szczepienia lub negatywny wynik testu (w przeciwnym wypadku osoba nie zostanie wpuszczona na terytorium kraju), zaś w wypadku Turcji — przedstawienie aktualnego certyfikatu szczepienia w sytuacji podróży z Polski zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny.

Oczywiście są to wymogi zmienne i przed każdym wyjazdem należy rozeznać się w obowiązujących regulacjach.

Zagrożenia — czasem większe niż w kraju

Podróżowanie — niezależnie od wybranego miejsca docelowego — może nieść za sobą ryzyko wielu kosztownych w skutkach zagrożeń i nieszczęść — i nie wszystkie z nich zdarzyć się muszą za granicą. Podczas fizycznego przebywania w innym państwie, w Polsce pozostaje przecież majątek, więc mowa jest o takich niebezpieczeństwach, jak możliwość panięcia ofiarą kradzieży z włamaniem, czy też wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej — pożaru lub powodzi.

Co do zagrożeń, które czyhać mogą na turystów bezpośrednio na miejscu, warto zauważyć, że wiele regionów objętych jest — szczególnie dzisiaj — zagrożeniami ze strony terroryzmu, epidemii (bo w niektórych krajach funkcjonuje regionalizacja obostrzeń), czy też sił przyrody. Ostatnie pożary w Grecji, czy w Turcji — (szczególnie w rejonach ściśle z turystyką związanych) wymusiły u wielu osób konieczność szybkiej ewakuacji.

Niespodziewane zdarzenia wiązać się także mogą z wyrządzanymi szkodami, z czego wysoce problematyczna jest zarówno sytuacja, w której to my wyrządzimy szkodę osobie trzeciej, jak i w drugą stronę — gdy ktoś szkodę wyrządzi nam. Ta druga sytuacja jest o tyle problematyczna, że w zależności od kraju zdarzenia (UE/spoza) i charakteru sprawy (zdarzenie drogowe/inne) procedura dochodzenia swoich praw może być tak uciążliwa, że w zasadzie niemożliwa do zastosowania.

Pewne dodatkowe koszty wiązać się mogą z faktem zagubienia bagażu, co przecież — wprawdzie rzadko — się zdarza. Taka sytuacja wymusza konieczność dokonywania zakupów na miejscu, a wielu turystów nie do końca przewiduje tego rodzaju koszty w swoim wakacyjnym budżecie. Mało kto myśli też o ryzyku padnięcia ofiarą przestępstwa.

Koszty leczenia za granicą na wakacjach

Z niespodziewanymi zdarzeniami za granicą wiąże się jednak przede wszystkim problematyka pomocy medycznej. Z reguły podróżujemy z założeniem, że nic złego — ze strony naszego zdrowia — nas za granicą nie spotka. Rzeczywistość niestety nie zawsze odpowiada temu założeniu, więc zdarza się, że potrzebna staje się pomoc medyczna.

Częste są różnego rodzaju urazy — szczególnie gdy podczas wyjazdu nastawiamy się na aktywność fizyczną, bądź też turystyka wiąże się z uprawianiem sportu, ale częste są przecież choroby, jak i inne dolegliwości. Nie zawsze zakupienie leku dostępnego bez recepty w pobliskiej aptece rozwiąże problem, a czasem konieczność skorzystania z pomocy medycznej staje się jedynym wyjściem. Oczywiście w ramach państw UE/EFTA pomocne okaże się ubezpieczenie krajowe poświadczone kartą EKUZ, ale jest to ochrona ograniczona do wysokości świadczeń oferowanych przez publiczną służbę zdrowia w danym kraju.

Odnosząc się do najpopularniejszych kierunków podróży, ceny usług medycznych (i pomocy medycznej, nawet tej podstawowej) są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza w Egipcie to koszt rzędu ok. 50 dolarów amerykańskich, w Turcji zaś — około 100. W wypadku hospitalizacji (w odniesieniu do jednego dnia) średnie kwoty wynieść mogą odpowiednio nawet 300-500 dolarów. Są to jedynie podstawowe wartości, bo ogólne koszty leczenia za granicą na wakacjach (w zależności od przeprowadzonych zabiegów, konsultacji, podanych leków) mogą dochodzić do kwot rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak widać, pozornie „tanie” kraje wcale takimi nie są, gdy pojawi się konieczność skorzystania z systemu ochrony zdrowia.

Monako 18525 zł
Luksemburg 9752 zł
Norwegia 7222 zł
Zjednoczone Emiraty Arabskie 3906 zł
Islandia 3708 zł
USA 3451 zł
Kanada 3191 zł
Niemcy 3105 zł
Francja 3066 zł
Włochy 2615 zł

Tak prezentują się koszty leczenia, tj. dzień wizyty w szpitalu, w krajach „najdroższych” oraz niektórych popularnych wśród Polaków (dane za finder.com)

Trzeba też pamiętać o tym, że pandemia ma także wpływ na rynek usług medycznych, zarówno w kontekście dostępności, jak i kosztów. Ponadto zachorowanie na COVID-19, szczególnie w postaci wymagającej hospitalizacji, staje się nie tyle problematyczne z natury, ile i niesie za sobą wysokie koszty leczenia, przed którymi — bez ubezpieczenia i z racji epidemii — trudno uciec.

Ubezpieczenia turystyczne od LINK4

Kompleksowe opcje ubezpieczeń turystycznych — w aż siedmiu wariantach — oferuje LINK4, partner niniejszego wpisu.

 • Podróże Polska
 • Podróże Europa i Świat
 • Podróże + Auto Assistance
 • Podróże biznesowe
 • Sporty ekstremalne
 • Sporty letnie
 • Sporty zimowe

Na ubezpieczenie „Podróże Polska” składa się na przykład pokrycie kosztów ewentualnego leczenia (badań i zabiegów ambulatoryjnych, konsultacji lekarskich, zakupu lekarstw i opatrunków), pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku, czy też dodatkowe wsparcie w wypadku hospitalizacji dłuższej niż 7 dni. Ubezpieczyciel pokryje wówczas koszt transportu i zakwaterowania w hotelu jednej osoby towarzyszącej, bądź też — jeżeli w podróży uczestniczyły dzieci — ubezpieczyciel zapewni im opiekę i pokryje koszt powrotu do domu.

W zakresie oferty znajduje się również ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu podręcznego, a także pakiet ochrony mieszkania przed kradzieżą z włamaniem, zalaniem, uderzeniem pioruna, czy pożarem. Dodatkowo dostępne jest krótkoterminowe ubezpieczenie Assistance, w którego zakres wchodzi pomoc w sytuacji awarii na drodze, wypadku, zatrzaśnięcia lub zgubienia kluczyków, a także kradzieży części pojazdu. Więcej o samej ofercie można przeczytać tutaj, zaś o pakiecie Assistance — tutaj.

Podróże Europa i Świat (+ Auto Assistance)

W wypadku podróży za granicę, na szczególną uwagę zasługuje ubezpieczenie „Podróże Europa i Świat”. Jest ono dostępne nie tylko w wariancie krótkoterminowym, ale i w opcji wykupienia na cały rok. W zakres ubezpieczenia wchodzi szeroki pakiet ochrony z zakresu pomocy medycznej, bo w wypadku zachorowania — lub nastąpienia nieszczęśliwego wypadku — ubezpieczyciel pokryje takie koszty, jak m.in.:

 • badania i zabiegi ambulatoryjne
 • lekarstwa i środki opatrunkowe
 • hospitalizacja
 • podróż i zakwaterowanie osoby towarzyszącej w wypadku hospitalizacji dłuższej niż tydzień
 • leczenie stomatologiczne (w sytuacji ostrego stanu zapalnego lub bólowego)
 • transport pomiędzy placówkami medycznymi
 • koszty poszukiwań i akcji ratowniczych
 • opieka nad dziećmi i zwierzętami w czasie hospitalizacji

Ponadto dostępna jest ochrona w ramach ubezpieczenia OC — czyli w sytuacji wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Pakiet „Podróże Europa i Świat” może także zawierać ubezpieczenie NNW, które pozwala na zabezpieczenie finansowe wskutek trwałych całkowitych lub częściowych uszczerbków na zdrowiu.

W ofercie znajduje się także ubezpieczenie bagażu, toteż jeżeli pojawi się co najmniej 6-godzinne opóźnienie w dostarczeniu bagażu, to ubezpieczyciel zwróci wydatki poniesione na rzecz zakupu niezbędnych środków higieny osobistej, leków lub artykułów spożywczych.

Możliwy jest także zwrot kosztów transportu, zakwaterowania, bądź też wcześniejszego powrotu do domu w sytuacji zaistnienia epidemii, wojny, aktu terroryzmu, czy katastrofy naturalnej.

Dostępne jest rzecz jasna ubezpieczenie mieszkania, czy też skorzystanie z pakietu Assitance.

O pakiecie Podróże Europa i Świat więcej dowiedzieć się można tutaj, a o Podroże + Auto Assitance, który opiera się na szerokim wsparciu dla zmotoryzowanych — tutaj.

Dodatkowe warianty dla podróżujących biznesowo oraz sportowców

Wariant ubezpieczenia turystycznego „Podróże biznesowe” oprócz możliwości zapewnienia podstawowej ochrony na płaszczyźnie pomocy medycznej, czy NNW, pozwala na szeroką ochronę bagażu, na przykład w sytuacji:

 • utraty lub uszkodzenia bagażu wskutek kradzieży z włamaniem
 • uszkodzenia, utraty lub zniszczenia w wypadku powierzenia bagażu przewoźnikowi
 • utraty bagażu wskutek akcji ratowniczej

Możliwe jest też zapewnienie zwrotu poniesionych kosztów związanych z odwołaniem wykupionego wyjazdu (o ile ten był organizowany przez pośrednika i miał trwać co najmniej 2 dni).

Ubezpieczenia dla sportowców — także ekstremalnych — pozwalają na szeroką ochronę w zakresie zdrowia, sprzętu, czy następstw nieszczęśliwych wypadków. O ofercie dot. sportów ekstremalnych można się więcej dowiedzieć tutaj, o ofercie dot. sportów letnich – tutaj, zaś sportów zimowych – tutaj.

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenia od LINK4 oferowane są w taki sposób, by każdy zainteresowany mógł skorzystać z oferty odpowiadającej potrzebom — także co do zakresu. Szczegółowy zakres ochrony, jak i — rzecz jasna — wysokość składki, są więc ustalane indywidualnie.

W wypadku zainteresowania ofertą zachęcam do skorzystania z kalkulatora. Różnego rodzaju opłaty, jak koszty leczenia za granicą na wakacjach, ale i inne zdarzenia powodujące uszczerbek na majątku, nie dość, że są niespodziewane, to mogą wyrażać się w ogromnych kwotach.

Lepiej zapewnić sobie spokojny wypoczynek.

Wpis powstał we współpracy z LINK4