Lepsza informacja o cenach produktów i usług od 1 stycznia

Zakupy dołącz do dyskusji 26.05.2015
Lepsza informacja o cenach produktów i usług od 1 stycznia

Udostępnij

Maciej Lewczuk

Polska musi dostosować swoje normy do prawa Unii Europejskiej, dzięki czemu konsument uzyska lepszą informację o cenach produktów. 

Unia Europejska wprowadziła Dyrektywy PE i Rady 98/6/WE z 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom. Polska musi się do nich dostosować, dlatego też powstał projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Został on 21.05.2015 roku podany konsultacjom publicznym.

Projekt przewiduje, że produkty po 1 stycznia 2016 roku powinny mieć wyraźnie przedstawione cenę aktualną, jednostkową, a także o jednostce miary, o której mówi cena jednostkowa. Dane te mają być dostępne w widocznym dla konsumentów miejscu, czyli na samym towarze lub tuż obok niego. Mogą one być umieszczone na wywieszkach (etykietach, tabliczkach, plakatach, a także na elektronicznym wyświetlaczu), w cenniku, katalogu, obwolucie, jako nadruk, bądź też napis na samym towarze lub jego opakowaniu.

Ważne jest też to, że przy towarach przecenionych będzie musiała znaleźć się cena poprzednia (przekreślona), aktualna, a także, co najważniejsze, powód obniżki tej ceny. Dzięki temu szybko będzie można dowiedzieć się, czy chodzi o kończący się czas przydatności, uszkodzenie opakowania, czy o innych przyczynach tego stanu.

Ciekawe będzie też podawanie cen produktu stałego umieszczonego w cieczy, gdyż ustawa będzie wymagała podania ceny jednostkowej produktu stałego po odsączeniu. Dzięki temu dowiemy się dokładnie, ile zapłacimy za sam towar. Dotychczas były często podawane ceny całości opakowania, a nie tylko wagi netto samego produktu, bez zbędnych dodatków, które są zwykle odrzucane.

Przepisy dotkną także lokali gastronomicznych, dzięki czemu konsument ma mieć dostęp do cennika lub menu, które muszą być dostępne w takiej ilości, by każdy klient mógł zapoznać się z cenami zarówno przed wyborem potraw, jak i przed zapłaceniem rachunku – choćby dla sprawdzenia jego wysokości. Mają być one też tak przygotowane, by nie było wątpliwości co do identyfikacji zamawianych potraw, ich cen, a także ilości i ich składzie.

Hotele są zobligowane do informowania przy wejściu oraz w pokojach o cenach wszelkich usług, a także do umieszczania cennika połączeń telefonicznych i internetowych.

Dzięki takim regulacjom informacja o cenach produktów i usług będzie dużo jaśniejsza dla konsumentów, którzy bardziej świadomie będą mogli dokonywać swoich wyborów. Sprzedawcom będzie trudniej zamydlić im oczy i sprzedać towar, którego cena jest nieadekwatna do jakości lub jest obecnie podawana wraz z nieużytecznymi dodatkami (woda, ocet, olej, różnego rodzaju zalewy, etc.).

Każdy, kto obecnie czuje się oszukany przez sklepy czy sprzedawców, zwłaszcza jeśli chodzi o problemy z podawaniem cen na półkach i przy kasie (takie rozbieżności ciągle są na porządku dziennym), albo z innymi aspektami związanymi z zakupem towarów i usług może domagać się swoich praw na drodze prawnej. W każdej tego typu sytuacji warto skonsultować się z naszymi prawnikami, którzy są stale dostępni pod adresem kontakt@bezprawnik.pl.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com