Maseczki tylko dla niezaszczepionych? Czy pracodawca ma do tego prawo?

Praca Dołącz do dyskusji (168)
Maseczki tylko dla niezaszczepionych? Czy pracodawca ma do tego prawo?

Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w pracy tylko dla niezaszczepionych pracowników? Czy takie działanie nie będzie traktowane jako dyskryminacja? Maseczki w pracy dla niezaszczepionych, kiedy są obowiązkowe?

Obowiązkowe maseczki w pracy dla niezaszczepionych

Szczepienia w Polsce jak na razie pozostają nieobowiązkowe. Na jak najliczniejszym zaszczepieniu pracowników zależy jednak wielu pracodawcom. W tym celu przepisy umożliwiają im stosowanie pewnego wachlarza zachęt dla pracowników. Oprócz dodatkowych dni wolnych udzielanych na szczepienie mogą oni również organizować punkty szczepień w zakładach pracy oraz prowadzić kampanię edukacyjną i informacyjną. Każde z tych działań nie może jednak przybrać postać rzeczowej lub finansowej nagrody. Chodzi o brak stwarzania poczucia dyskryminacji pomiędzy pracownikami. Czy nakaz noszenia maseczek dla niezaszczepionych może być przejawem takiej dyskryminacji?

Pracodawca nie może żądać od pracowników informacji na temat szczepienia. Fakt zaszczepienia się bądź nie, jest ich indywidualną sprawą. Mogą oni jednak dobrowolnie poinformować pracodawcę o swojej decyzji. Odmowa udzielenia takiej informacji nie powinna wpłynąć negatywnie na sytuację pracownika.

Osobną kwestią jest ustalenie przez pracodawcę czy w zakładzie pracy będą noszone maseczki. Przyjmuje się, że nie można uznać za dyskryminację zobowiązanie niezaszczepionych pracowników do noszenia maseczek. Oznacza to, że pracodawca w ramach wewnętrznego regulaminu może ustalić, że z obowiązku noszenia maseczek są zwolnieni zaszczepieni pracownicy. Oczywiście dotyczy to tych, którzy dobrowolnie poinformowali go o tym fakcie. Ci spośród załogi, którzy nie będą chcieli udzielać pracodawcy takiej informacji, będą musieli zakładać maseczkę w trakcie pracy. Maseczki w pracy dla niezaszczepionych są wiec zgodne z przepisami. Należy pamiętać, że pracodawca przede wszystkim musi zapewnić odpowiednie warunki pracy, a obowiązek zakładania maseczek może być jednym z tych elementów.

Czy pracodawca może karać za brak maseczki w pracy?

Kluczowe przy określeniu możliwości karania za brak maseczki jest ustalenie, czy taki obowiązek oraz wynikłe z jego złamania kary są zapisane w regulaminie pracy. Pracodawca może umieścić takie zapisy w regulaminie. Jeżeli tak się stanie to pracownik może zostać za to ukarany. Takie uprawnienia dają pracodawcy przepisy prawa pracy.