Tylko jeśli NIP umieszczono w odpowiednim miejscu na paragonie, możliwe jest wystawienie faktury. W przeciwnym wypadku przedsiębiorcy może grozić kara

Firma Podatki dołącz do dyskusji (20) 11.03.2020
Tylko jeśli NIP umieszczono w odpowiednim miejscu na paragonie, możliwe jest wystawienie faktury. W przeciwnym wypadku przedsiębiorcy może grozić kara

Joanna Majkowska

Od stycznia tego roku obowiązują  przepisy, zgodnie z którymi sprzedawcy mogą wystawiać faktury na podstawie paragonu, o ile znajdzie się na nim numer identyfikacji podatkowej nabywcy. Zdaniem skarbówki równie ważne jest jednak, by zamieścić numer NIP w odpowiednim miejscu na paragonie. W innym wypadku przedsiębiorcy może grozić kara.

Brak technicznej możliwości umieszczenia numeru NIP w odpowiednim miejscu na paragonie zdaniem skarbówki nie uchroni od kary

Okazuje się, że tylko umieszczenie numeru NIP  w odpowiednim miejscu na paragonie sprawi, że możliwe będzie wystawianie na jego podstawie faktury. Taką interpretację (0112-KDIL2-2.4012.523. 2019.2.MŁ) otrzymała spółka handlująca produktami spożywczymi. Co ciekawe, wykazała, że nie jest w stanie technicznie umieścić numeru NIP w części fiskalnej paragonu. Nie pozwalały na to kasy wykorzystywane w sklepie, mające jednak homologację wymaganą prawem. W związku z tym numer był umieszczany poniżej linii z logo i unikatowym numerem pamięci, a więc w tak zwanej stopce paragonu.

Jeśli NIP znajduje się w stopce, faktury wystawić nie można

Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kolejność zamieszczania konkretnych danych na paragonie nie jest przypadkowa. Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 28 maja 2018 roku na paragonie emitowanym przez kasę fiskalną informacje powinny być umieszczone we wskazanym tam porządku.  Numer NIP ma więc figurować nad takimi elementami jak logo fiskalne, numer unikatowy kasy oraz definiowana przez użytkownika treść reklamowa i informacyjna.

Umieszczenie numeru NIP w stopce zdaniem skarbówki nie spełniałoby więc wymagań określonych w artykule 106b ust. 5 Ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem:

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Uznanie, że dany podmiot nie spełnia wymagań określonych w artykule 106b ust. 5 ustawy o VAT może natomiast pociągać za sobą sankcje związane z wystawianiem faktur do paragonów z numerem NIP. W takiej sytuacji przedsiębiorcy grozi dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynoszące 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze

Interpretacja skarbówki może zniechęcić do uproszczonych faktur

Interpretacja skarbówki może sprawić, że przedsiębiorcy będą woleli wystawiać od razu faktury VAT, by nie narażać się na potencjalne sankcje. Doradca podatkowy Andrzej Nikończyk komentujący sprawę dla Rzeczpospolitej wskazuje natomiast na nieprawidłowość interpretacji. Artykuł 106b ust. 5 ustawy o VAT nie wymaga bowiem umieszczenia numeru NIP w odpowiednim miejscu na paragonie. Wskazuje jedynie, że konieczne jest, aby taki numer się na nim znalazł. Sprzedawca nie powinien być więc obciążony karą, jeśli wystawi fakturę na podstawie paragonu, na którym NIP znajduje się w nieprawidłowym miejscu.