Rodzinom zmarłych będzie łatwiej. Przynajmniej w kwestiach formalnych

Praca Rodzina dołącz do dyskusji (21) 06.05.2022
Rodzinom zmarłych będzie łatwiej. Przynajmniej w kwestiach formalnych

Agnieszka Tober

To będzie pierwsza kompleksowa nowelizacja Prawa Pogrzebowego od wielu lat. Ostatnia miała miejsce w latach 30. XX wieku. Na przepisy z niecierpliwością czekają przedsiębiorcy zajmujący się usługami funeralnymi, ale zmiany sięgają dużo dalej. Chodzi przede wszystkim o uproszczenie procedur pogrzebowych.

Jak pisze serwis „prawo.pl” – obecnie trwają ostatnie ustalenia międzyresortowe dotyczące poszczególnych działów nowelizowanej ustawy. Projekt powinien wkrótce trafić z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do sejmu.

Rodzinom po stracie bliższych ma być łatwiej – przynajmniej w kwestii procedur formalnych

Nowelizacja Prawa Pogrzebowego usprawni działanie wielu firm zajmujących się na co dzień organizacją pochówku. Zmiany mają objąć między innymi funkcjonowanie krematoriów, przechowywanie i transport ciał, czy zatrudnienie w przedsiębiorstwach pogrzebowych.

Jak jednak zaznacza prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, zmiany spowodują również (a może nawet – przede wszystkim) uproszczenie wszelkich procedur i eliminację niedogodności, z jakimi borykają się obecnie rodziny po stracie najbliższych.

Jakie zmiany niesie za sobą nowelizacja Prawa Pogrzebowego?

  • Łatwiejsze będzie uzyskanie karty zgonu

Dotychczas rodzina zmarłego mogła uzyskać ten dokument jedynie udając się do jednostki leczniczej lub lekarza rodzinnego po jego odbiór. Nowelizacja Prawa Pogrzebowego ułatwia tę procedurę. Karta zgonu będzie teraz przekazywana drogą elektroniczną prosto do Urzędu Stanu Cywilnego.

  • Wnioski do ZUS będą składane drogą elektroniczną

Chodzi o wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy składaniu dokumentów przez osoby pogrążone w żałobie nietrudno o pomyłki i błędy. To z kolei utrudnia uzyskanie niezbędnego świadczenia. Teraz wnioski będą mogły być wysyłane drogą elektroniczną, bezpośrednio do właściwego oddziału ZUS. Najprawdopodobniej wnioski będą składane za pośrednictwem domów pogrzebowych, co powinno znacznie ułatwić i przyspieszyć procedurę. Dzięki temu bliscy zmarłego unikną też stresów związanych z pokryciem kosztów pogrzebu.

  • Cyfryzacja cmentarzy

Zgodnie z nowelizacją, ma powstać odpowiedni system, za pomocą którego będzie możliwość dokonania rezerwacji oraz dokładnego wyliczenia tej części ceremonii pogrzebowej, jaką stanowi sam cmentarz.

  • Ułatwienie procedury transportu zwłok z zagranicy

Nowelizacja prawa pogrzebowego ma w tej kwestii znieść uciążliwy obowiązek odprawy konsularnej w polskich placówkach dyplomatycznych. Zgoda na transport zwłok z zagranicy będzie wydawana przez przedstawicieli lokalnych władz w Polsce.

Nowelizacja Prawa Pogrzebowego była potrzebna już od dłuższego czasu. Niejako „wymusił” ją jednak dopiero kryzys w branży, spowodowany pandemią i co za tym idzie – zwiększoną liczbą zgonów. Zdaniem prezesa Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, zmiana przepisów spowoduje znaczne podwyższenie jakości usług funeralnych. Z punktu widzenia klientów jest to bardzo istotne. W tak trudnym momencie jak śmierć bliskich, osobom w żałobie państwo powinno maksymalnie uprościć wszelkie procedury związane z organizacją pochówku i uzyskaniem świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia.