Nakaz jazdy na suwak podpisany przez prezydenta. Kiedy zacznie obowiązywać i co będzie grozić za niestosowanie się do przepisów?

Moto Prawo Dołącz do dyskusji (302)
Nakaz jazdy na suwak podpisany przez prezydenta. Kiedy zacznie obowiązywać i co będzie grozić za niestosowanie się do przepisów?

Długo oczekiwany pakiet zmian, wprowadzający m.in. obowiązek jazdy na suwak i tworzenia korytarzy życia został podpisany przez Prezydenta RP. Ustawa została tym samym ogłoszona w Dzienniku Ustaw, co znaczy, że niebawem wejdzie w życie. Co będzie grozić za niestosowanie się do regulacji?

Obowiązek jazdy na suwak ogłoszony

Wczoraj, czyli 14 listopada 2019 r., w Dzienniku Ustaw pojawiła się ustawa z dn. 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jest to istotna nowelizacja prawa drogowego, która wprowadza takie rozwiązania, jak obowiązek jazdy na suwak, czy też obowiązek tworzenia korytarzy życia.

Pojawienie się ustawy w dzienniku urzędowym oznacza, że doszło do jej promulgacji, czyli ogłoszenia, które to ma miejsce w momencie po podpisaniu jej przez Prezydenta RP, co niejako wieńczy proces legislacyjny. To, że ustawa znalazła się w Dzienniku Ustaw, nie oznacza jednak, że od razu zaczyna obowiązywać.

Konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego wymusza na ustawodawcy stosowanie się do tzw. vacatio legis, czyli zapewnienia odpowiedniego okresu pomiędzy publikacją ustawy, a jej wejściem w życie. Okres ten istnieje po to, by każdy mógł zapoznać się z nowymi przepisami, zanim faktycznie zaczną funkcjonować.

Nowe przepisy wejdą w życie po 21 dniach od dnia ogłoszenia, czyli 6 grudnia 2019 roku.

Problemy

Wprowadzenie obowiązku tworzenia korytarzy życia i jazdy na suwak nie zostało jednak uchwalone w sposób zadowalający. Projekt nowelizacji, w brzmieniu uchwalonym przez Senat, mógł budzić pewne wątpliwości, a nawet kontrowersje.

Problem dotyczył tego, że nie ma wprost wyrażonego nakazu poruszania się do końca pasem, który jest nieprzejezdny. Istnieje jedynie obowiązek wpuszczenia jednego kierowcy, jadącego pasem nieprzejezdnym, tuż przed jego końcem, ale nie ma przepisu, który jednocześnie zabraniałby wpuszczać sąsiada dużo wcześniej.

Nie da się przecież ukryć, że kierowcy, którzy zmieniają pas znacznie przed jego końcem, jak i kierowcy, którzy ich wpuszczają, powodują zatory na drodze, nie rozumiejąc, czym jest jazda na suwak.

Odpowiednie sprecyzowanie wszelkich nakazów i zakazów w odniesieniu do obowiązku jazdy na suwak ma kolosalne znaczenie. Niezastosowanie się do nowych regulacji będzie bowiem wykroczeniem.

Kara za niezastosowanie się do obowiązku jazdy na suwak

Oczywiście nowelizacja nie wprowadza niczego nowego do kodeksu wykroczeń. Trzeba jednak pamiętać, że w polskim prawie funkcjonuje art. 97 Kodeksu wykroczeń, do którego można wrzucić niemal wszystko:

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,
podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

Problem przy jednoznacznej wykładni nowych przepisów, regulujących jazdę na suwak, może oznaczać także pewne kontrowersje co do egzekwowania nowego prawa.

Nowe przepisy spowodują zapewne zaktualizowanie taryfikatora mandatów o wykroczenia związane z niestosowaniem się zarówno do reguł jazdy na suwak, jak i do korytarzy życia.