Co po zwolnieniu ze składek? Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o odroczenie płatności składek ZUS

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (142)
Co po zwolnieniu ze składek? Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o odroczenie płatności składek ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej obejmuje miesiące od marca do maja. Wielkimi krokami zbliża się powrót obowiązku opłacania składek. Przedsiębiorca, którego sytuacja nie uległa poprawie, może starać się o odroczenie terminu płatności składek ZUS. Wnioski należy jednak składać przed terminem płatności kolejnej składki, a biorąc pod uwagę obecną sytuację – lepiej zrobić to wcześniej.

Co do zasady bowiem ZUS ma obowiązek wydania decyzji w sprawie wniosku płatnika do 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. W ramach Zakładu obowiązują jednak zasady dotyczące rozpatrywania wniosków o udzielenie ulg i umorzeń składek. Zgodnie z nimi wnioski m.in. o rozłożenie na raty, umorzenie, czy właśnie odroczenie składek ZUS rozpatruje w ciągu 14 dni. Nie jest jednak jasne, jak obecna sytuacja wpłynie na szybkość rozpatrywania wniosków. Na pewno nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wniosek o odroczenie składek ZUS złożyć już w czerwcu. Niestety na przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS na razie się nie zapowiada.

Kto może starać się o odroczenie składek ZUS?

Każdy. Możliwość odroczenia istniała także przed epidemią koronawirusa i jest uregulowana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Odroczenie składek ZUS jest jedną z ulg, obok takich możliwości jak rozłożenie płatności na raty czy nawet umorzenie składek ZUS, z których płatnicy mogą korzystać także w „normalnych” czasach.

Odroczenie składek ZUS – warunki

Możliwość ubiegania się o ulgę została uregulowana w art. 29 ustawy systemowej. Zgodnie z jego treścią:

Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

Sytuacja związana z koronawirusem i trudności gospodarcze niewątpliwie stanowią podstawę ubiegania się o odroczenie. W ramach odroczenia można starać się o ustalenie nowego terminu płatności przyszłych składek lub składek, odsetek i np. opłaty dodatkowej w przypadku składek zaległych.

W normalnym stanie rzeczy odroczenie składek ZUS wiąże się z naliczeniem przez Zakład tzw. opłaty prolongacyjnej w wysokości połowy odsetek za zwłokę. Zgodnie z zapisami tarczy antykryzysowej (art. 15 zb) wystąpienie o odroczenie dotyczące składek za okres od 1 stycznia 2020 r. na podstawie wniosku złożonego w okresie stanu epidemii nie powoduje naliczenia opłaty prolongacyjnej – a więc jest zupełnie darmowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że uchybienie terminowi zapłaty powoduje natychmiastową wymagalność całej zaległości.

Jak złożyć wniosek o odroczenie składek ZUS?

Wniosek można złożyć drogą tradycyjną lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl. Przedsiębiorca musi wypełnić i przesłać formularz RDU. W ramach wniosku należy wskazać, termin płatności których składek powinien zostać odroczony oraz do kiedy. Wniosek należy również uzasadnić.

Wniosek RDU przewiduje również opcje rozłożenia płatności składek na raty. Wydaje się jednak, że wniosek o rozłożenie płatności na raty powinien raczej dotyczyć składek i opłat zaległych. Jeżeli chodzi o przyszłe składki, lepszym posunięciem jest postaranie się o odroczenie płatności ZUS.