Straż może zalać ci mieszkanie podczas akcji gaśniczej, ale będzie musiała za to zapłacić

Codzienne Praca Społeczeństwo dołącz do dyskusji (264) 02.04.2019
Straż może zalać ci mieszkanie podczas akcji gaśniczej, ale będzie musiała za to zapłacić

Emilia Wyciślak

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od strażaków? Czy strażak może wyważyć drzwi? Kierujący akcją ratowniczą ma wiele uprawnień, aczkolwiek często bywa tak, że straż będzie musiała za to zapłacić.

Straż Pożarna cieszy się w społeczeństwie raczej dobrą opinią, nie zmienia to jednak faktu, że czasami w toku akcji podejmowane są decyzje, które skutkują błędami. Nie jest jednak tak, że za owe błędy nikt nie jest odpowiedzialny. Jak mówi Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej:

1.
Osobie niebędącej strażakiem, która uległa wypadkowi, oraz członkom rodziny osoby zmarłej wskutek takiego wypadku, w związku z wypełnianiem obowiązków, o których mowa w art. 21 uprawnienia strażaków biorących udział w akcji ratowniczej, ust. 3 pkt 1, lub ćwiczeniami organizowanymi przez Państwową Straż Pożarną, przysługują świadczenia odszkodowawcze.
2.
Za użycie, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę bez winy właściciela środków transportowych, inwentarza lub innego mienia w związku z akcją ratowniczą lub ćwiczeniami organizowanymi przez Państwową Straż Pożarną przysługuje odszkodowanie.
Oznacza to, że nawet jeśli straż pożarna działa na wniosek policji i wyważa drzwi, bo ma podejrzenie, że w środku znajduje się osoba nieprzytomna, wymagająca pomocy, to ta sama osoba może żądać odszkodowania za zniszczone drzwi. Jeśli wóz strażacki staranuje nasz samochód, bo ten będzie zagradzał drogę do gaszenia pożaru, to również będzie nam przysługiwało odszkodowanie.
O takie odszkodowanie może ubiegać się także osoba, której mieszkanie zostało zalane w związku z akcją gaśniczą. Często ma to miejsce w blokach. To nic, że gdyby nie owa akcja gaśnicza, mieszkanie byłoby następne i również by spłonęło.
W sprawie odszkodowania powiatowy komendant straży pożarnej wszczyna postępowanie wyjaśniające i decyduje, czy odszkodowanie od strażaków przysługuje.

Odszkodowanie od strażaków

Czy strażak może wyważyć drzwi naszego domu? Tak, w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego (pożar, powódź), może on podjąć wszelkie działania w celu ratowania tego życia. Raczej nikt wtedy nie powinien mieć do niego pretensji o wyważone drzwi. Wszelkie uprawnienia, które posiada kierujący akcją ratowniczą zostały szczegółowo spisane w Dz.U. Nr 54, poz. 259. Kierujący akcją ratowniczą może rozkazać nawet prace wyburzeniowe, jeśli pozwoli mu to:

  • uratować ludzi, zwierzęta, majątek,
  • dotrzeć do źródła zagrożenia, rozpoznania i ograniczenia jego wzrostu,
  • użyć środków gaśniczych oraz odprowadzić substancje toksyczne,
  • zapewnić drogi wyjścia i ewakuacji

To oznacza, że w przypadku, gdy nasze życie jest zagrożone, strażak wyważy drzwi, wybije okno, zburzy ścianę, ale dotrze do nas za wszelką cenę. I trudno mieć o to do niego pretensje.