5000 zł bezzwrotnej pożyczki także dla spółek. Potwierdza to ministerstwo

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (264)
5000 zł bezzwrotnej pożyczki także dla spółek. Potwierdza to ministerstwo

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pożyczka dla mikroprzedsiębiorców dotyczy również wspólników spółki cywilnej. 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w kwocie 5000 zł to jedna z form pomocy przedsiębiorcom w trudnych czasach. Cieszy się ogromnym powodzeniem. Nic dziwnego, skoro nie trzeba dokumentować wydatków poniesionych z otrzymanych pieniędzy. Można je wydać na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu z komentujących pod wpisem „Jak wypełnić wniosek o pożyczkę dla przedsiębiorców? Poradnik krok po kroku” zastanawiało się co w sytuacji, gdy z pożyczki chcą skorzystać spółki?

Czy pożyczka dla mikroprzedsiębiorców dostępna jest dla wspólników spółki cywilnej?

Zgodnie z nowym wyjaśnieniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2020 roku wspólnicy spółek cywilnych mają powody do zadowolenia. Każdy ze wspólników spółki cywilnej może ubiegać się o 5000 zł pożyczki. Stosownie do postanowień ustawy prawo przedsiębiorców, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez siebie działalności są przedsiębiorcami. Każdy z nich jest oddzielnym przedsiębiorcą. W związku z tym o pożyczkę powinni wystąpić wspólnicy, a nie sama spółka reprezentowana przez nich. Zgodnie z najnowszą interpretacją 5000 zł przysługuje osobie fizycznej tylko raz. Nie ma znaczenia w ilu spółkach cywilnych jest wspólnikiem. Taka sama sytuacja będzie zachodziła w przypadku, gdy osoba równolegle będzie prowadziła działalność gospodarczą na własny rachunek. Jeżeli złoży wniosek o pożyczkę w ramach tej działalności, to nie otrzyma kolejnej pożyczki jako wspólnik spółki cywilnej.

Spółki z o. o. oraz jawne też mogą skorzystać z instrumentu jakim jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna również może skorzystać z 5000 zł w ramach pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Muszą jednak spełniać wymagania ustawowe do przyznania pomocy. Przypomnijmy, aby móc kwalifikować się do pożyczki, przedsiębiorcy w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych muszą spełnić następujące warunki:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Dodatkowo ich działalność gospodarcza musiała być prowadzona przed 1 marca 2020 r.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców dostępna jest również dla osób, które są ubezpieczone w KRUS, które spełniają pozostałe warunki do przyznania pomocy.