Pastafarianie mają nadzieję, że uda im się zarejestrować Kościół Latającego Potwora Spaghetti i wpisać go do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych.

W Polsce jest wiele kościołów, grup wyznaniowych i modlitewnych, ale by dane zgromadzenie miało osobowość prawną i mogło korzystać ze wszystkich praw, a także spełniać obowiązki przewidziane ustawą, to musi być ona wpisana do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych. W innym wypadku można jedynie wyznawać daną wiarę, gdyż mamy wolność wyznaniową.

Jednym z takich wyznań jest dość nietypowa grupa osób, która zwie swoją religię Kościołem Latającego Potwora Spaghetti, a siebie pastafarianami. Złożyli oni wniosek o rejestrację tego Kościoła dnia 27 lipca 2012, a 15 marca 2013 dostali odpowiedź odmowną. Po tym zwrócili się oni do kolejnej instancji, lecz i tutaj nie uzyskali zgody. 28 kwietnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił tę decyzję, niestety dla wyznawców głównie z powodu błędu urzędników, gdyż decyzję podpisał ten sam urzędnik, a jest to niezgodne z przepisami – zasadą obiektywizmu.

Minister Administracji i Cyfryzacji odmawia wpisu do Rejestru jeżeli:
1.w trakcie postępowania w sprawie wpisu do Rejestru stwierdzi braki lub uchybienia w treści wniosku, które pomimo wezwania do ich usunięcia w terminie dwóch miesięcy nie zostały usunięte,
2. wniosek zawiera postanowienia pozostające w sprzeczności z przepisami ustaw chroniącymi
bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób.
Decyzje te powinny być wydane w terminie 3 miesięcy od daty wszczęcia postępowania o wpis do rejestru. Na decyzje te może być wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jeśli pastafarianie uzyskają pisemne uzasadnienie wyroku i nie uda im się uzyskać wpisu Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru kościołów, grup wyznaniowych i modlitewnych, to zapowiadają dalszą walkę i kolejne wnioski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z danych, jakie są dostępne w sieci, rejestracja jest niemal tak samo trudna jak apostazja, czyli prawne wystąpienie z Kościoła Katolickiego

Potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie...

Pomoc prawna w najtrudniejszej sytuacji już od 49 złotych!

Wszelkie sprawy związane z religią, jej wyznawaniem i praktykowaniem, a także prześladowaniem i dyskryminacją ze względu na wyznanie, są dość bolesne dla wierzących. Dotykają one tylko psychicznie, ale często fizycznie i materialnie. Aby skutecznie walczyć o swoje prawa, warto skorzystać z pomocy naszych prawników, którzy doradzą postępowanie lub pomogą przygotować stosowne pisma. Są oni stale dostępni pod adresem kontakt@bezprawnik.pl. Zawsze chętnie pomogą.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com