Czy uda się zarejestrować Kościół Latającego Potwora Spaghetti?

Państwo dołącz do dyskusji (1) 30.04.2015
Czy uda się zarejestrować Kościół Latającego Potwora Spaghetti?

Udostępnij

Maciej Lewczuk

Pastafarianie mają nadzieję, że uda im się zarejestrować Kościół Latającego Potwora Spaghetti i wpisać go do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych.

W Polsce jest wiele kościołów, grup wyznaniowych i modlitewnych, ale by dane zgromadzenie miało osobowość prawną i mogło korzystać ze wszystkich praw, a także spełniać obowiązki przewidziane ustawą, to musi być ona wpisana do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych. W innym wypadku można jedynie wyznawać daną wiarę, gdyż mamy wolność wyznaniową.

Jednym z takich wyznań jest dość nietypowa grupa osób, która zwie swoją religię Kościołem Latającego Potwora Spaghetti, a siebie pastafarianami. Złożyli oni wniosek o rejestrację tego Kościoła dnia 27 lipca 2012, a 15 marca 2013 dostali odpowiedź odmowną. Po tym zwrócili się oni do kolejnej instancji, lecz i tutaj nie uzyskali zgody. 28 kwietnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił tę decyzję, niestety dla wyznawców głównie z powodu błędu urzędników, gdyż decyzję podpisał ten sam urzędnik, a jest to niezgodne z przepisami – zasadą obiektywizmu.

Minister Administracji i Cyfryzacji odmawia wpisu do Rejestru jeżeli:
1.w trakcie postępowania w sprawie wpisu do Rejestru stwierdzi braki lub uchybienia w treści wniosku, które pomimo wezwania do ich usunięcia w terminie dwóch miesięcy nie zostały usunięte,
2. wniosek zawiera postanowienia pozostające w sprzeczności z przepisami ustaw chroniącymi
bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób.
Decyzje te powinny być wydane w terminie 3 miesięcy od daty wszczęcia postępowania o wpis do rejestru. Na decyzje te może być wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jeśli pastafarianie uzyskają pisemne uzasadnienie wyroku i nie uda im się uzyskać wpisu Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru kościołów, grup wyznaniowych i modlitewnych, to zapowiadają dalszą walkę i kolejne wnioski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z danych, jakie są dostępne w sieci, rejestracja jest niemal tak samo trudna jak apostazja, czyli prawne wystąpienie z Kościoła Katolickiego

Wszelkie sprawy związane z religią, jej wyznawaniem i praktykowaniem, a także prześladowaniem i dyskryminacją ze względu na wyznanie, są dość bolesne dla wierzących. Dotykają one tylko psychicznie, ale często fizycznie i materialnie. Aby skutecznie walczyć o swoje prawa, warto skorzystać z pomocy naszych prawników, którzy doradzą postępowanie lub pomogą przygotować stosowne pisma. Są oni stale dostępni pod adresem kontakt@bezprawnik.pl. Zawsze chętnie pomogą.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com