Składki ZUS w 2020 r. Ile wyniosą preferencyjne składki, a ile pełne?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (321)
Składki ZUS w 2020 r. Ile wyniosą preferencyjne składki, a ile pełne?

Składki ZUS w 2020 r. wzrosną, o czym przedsiębiorcy niewątpliwie wiedzą już od dawna. Ile jednak dokładnie będą wynosić preferencyjne składki, a ile pełne? Jak rozkładają się koszty poszczególnych ubezpieczeń?

Składki ZUS w 2020 r. Ile zapłacą przedsiębiorcy w przyszłym roku?

Wzrost minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia pociąga za sobą zmiany w wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Zmienia się podstawa wymiaru składek (w tym też najniższa podstawa). Jak to będzie wyglądać w przyszłym roku?

Preferencyjne składki ZUS w 2020 r. Ile wyniosą?

Wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 2600 zł brutto. Ma to bezpośredni wpływ na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek ZUS. W ich przypadku podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 780 zł, czyli 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

Tym samym za miesiące styczeń-grudzień 2020 r. przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS zapłacą za ubezpieczenia społeczne nie mniej niż:

  • 152,26 zł na ubezpieczenie emerytalne
  • 62,40 zł na ubezpieczenie rentowe
  • 19,11 zł na ubezpieczenie chorobowe

Tym samym preferencyjne składki ZUS w 2020 r. (bez uwzględnienia składki na ubezpieczenie zdrowotne) wyniosą co najmniej 233,77 zł (przy założeniu, że przedsiębiorca decyduje się na opłacanie ubezpieczenia chorobowego).

„Pełne” składki ZUS w 2020 r. Ile zapłacą przedsiębiorcy, którzy już nie korzystają z żadnych ulg?

Ile wyniosą składki na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla przedsiębiorców, którym nie przysługuje już prawo do niższych składek?

W tym wypadku kwota jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia – prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia na rok 2020 wynosi 5227 zł. Jako że podstawa wymiaru składek nie może być niższa, niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia na dany rok, w 2020 r. będzie to kwota 3136,20 zł.

Co za tym idzie, składki ZUS w 2020 r. dla większości przedsiębiorców przedstawiają się następująco:

  • 612,19 zł na ubezpieczenie emerytalne
  • 250,90 zł na ubezpieczenie rentowe
  • 76,84 zł na ubezpieczenie chorobowe

Tym samym, nie uwzględniając ubezpieczenia zdrowotnego, pełne składki ZUS w 2020 r. wyniosą co najmniej 939,93 zł (przy założeniu, że przedsiębiorca decyduje się na opłacanie ubezpieczenia chorobowego).

Ile faktycznie zapłacą przedsiębiorcy?

Należy jednocześnie pamiętać, że podane wyżej kwoty to nie wszystkie składki, które przedsiębiorcy będą musieli zapłacić w przyszłym roku. Dochodzi m.in jeszcze koszt ubezpieczenia zdrowotnego. W 2019 składka zdrowotna wyniosła 342,32 zł. Biorąc jednak pod uwagę wysokość składki w poprzednich latach, można spodziewać się kwoty oscylującej w granicach 375 zł.

Ponadto przedsiębiorca będzie musiał jeszcze zapłacić składkę wypadkową (13,03 zł w „niższym” wariancie, 52,37 zł w „wyższym” – przynajmniej do 31 marca 2020). Ponadto przedsiębiorcy płacący pełne składki muszą jeszcze uiścić wpłatę na Fundusz Pracy (76,84 zł).