Sprawdź czy plac zabaw Twojego dziecka jest bezpieczny!

Codzienne dołącz do dyskusji 23.03.2015
Sprawdź czy plac zabaw Twojego dziecka jest bezpieczny!

Udostępnij

Michał Grązka

Dzieci powinny spędzać więcej czasu na zabawach ruchowych, niż przed komputerem czy telewizorem. Warto jednak skontrolować, czy przygotowane dla nich place i parki spełniają podstawowe normy. Jak to zrobić i do kogo się zgłosić przy wykryciu nieprawidłowości?

Wielu rodziców wysyłając swoje dziecko na plac zabaw z góry zakłada, że skoro funkcjonuje on bez problemów, to spełnia normy prawne i został dopuszczony do użytku. Często jednak w wyniku licznych zaniedbań tak nie jest i w związku z korzystaniem z zamontowanych na jego terenie instalacji może dojść do licznych urazów.

Oczywiście, na wstępie należy zaznaczyć, że zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie jest możliwe takie przygotowanie terenu dla dzieci, aby wykluczyć jakiekolwiek kontuzje. Prawdopodobnie, stworzenie maksymalnie bezpiecznych zabawek skutkowałoby tym, że najmłodsi nie chcieliby z nich korzystać. Warto więc zwracać uwagę przede wszystkim na te niebezpieczeństwa placu zabaw, które są prawnie uznane jako nieprawidłowości.

Jakie elementy są potencjalnie zagrażające zdrowiu lub życiu dziecka i mogą być zgłoszone do poprawki? Może to być brak ogrodzenia, niebezpieczne śmieci (jak butelki, niedopałki papierosów itp.) lub niewłaściwa nawierzchnia. Także brak regularnych przeglądów objawiający się np. zardzewiałymi elementami zabawek powinien być bodźcem do powiadomienia odpowiednich władz. Istnieją też wytyczne nieco mniej oczywiste, jak zabezpieczenie odpowiednio dużej strefy minimalnej dla powierzchni upadku. Istnieją specjalne wzory pozwalające wyliczyć jaki teren wokół wysokiej zabawki musi być przystosowany do ewentualnego „przymusowego lądowania”. Pełną listę obostrzeń możemy znaleźć na stronie Centrum Kontroli Placów Zabaw.

Co jeżeli zauważymy już nieprawidłowości i w obawie o zdrowie dziecka chcemy zły stan placu zabaw zmienić? Należy zgłosić się do zarządcy terenu na którym jest on postawiony. Najczęściej będzie to wspólnota mieszkaniowa lub gmina. Konkretnej informacji o właścicielu możemy także szukać na regulaminie, którego obecność w takim miejscu jest wymagana (np. w formie znaku informacyjnego). Jeżeli nie uda się wyegzekwować poprawienia warunków bezpieczeństwa w ten sposób, należy sprawę zgłosić do powiatowego nadzoru budowlanego.

Pamiętajmy, że przede wszystkim nadzorowanie tego typu instalacji ma na celu dobro najmłodszych. Zarówno kontrolujący, jak i zarządcy terenu powinni więc zachować zdrowy rozsądek, żeby przypadkiem przez zbyt duże dążenie do bezpieczeństwa nie zlikwidować całkowicie miejsc zabaw. Jeśli jednak zauważyliście poważne uchybienia konstrukcyjne i macie wątpliwości, czy korzystanie z danego placu jest odpowiedzialne, zgłaszajcie tą sprawę do odpowiednich organów.

Jeśli nie wiecie do kogo udać się w tej kwestii, bądź powiadomione instytucje nie zareagują w sposób właściwy, skonsultujcie się z prawnikiem. Nasz zespół pomoże zarówno w poprawie bezpieczeństwa, jak i w uzyskaniu odszkodowania, jeśli teren nie był odpowiednio przygotowany i w skutek zaniedbań wydarzyła się krzywda. Czekamy na informacje kierowane na adres kontakt@bezprawnik.pl .

Zdjęcia pochodzą z freeimages.com