Część przedsiębiorców ma czas tylko do jutra, by złożyć ważne sprawozdanie. Inaczej grozi im 5 tys. zł kary

Firma Środowisko Dołącz do dyskusji
Część przedsiębiorców ma czas tylko do jutra, by złożyć ważne sprawozdanie. Inaczej grozi im 5 tys. zł kary

Tylko do 15 marca przedsiębiorcy mają czas na przekazanie sprawozdań środowiskowych. Kto jest do tego zobowiązany i co grozi za niewywiązanie się z obowiązku?

Sprawozdania środowiskowe tylko do 15 marca

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, część przedsiębiorców ma obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach, i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Listę przedsiębiorców, na których nałożony został obowiązek, określa art. 73 wymienionej wyżej ustawy. Zgodnie z nim sprawozdanie muszą złożyć:

  • przedsiębiorcy wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz wprowadzający produkty w opakowaniach
    wymienieni w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • przedsiębiorcy prowadzący sklep lub hurtownie, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
  • wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach.

Wymienione wyżej grupy przedsiębiorców powinny złożyć sprawozdanie roczne elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO. Przedsiębiorcy mają na to czas tylko do 15 marca. Warto jednocześnie pamiętać o tym, że jeżeli osoba prowadząca działalność decyduje się na jej zamknięcie, musi złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia firmy. Sprawozdanie składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Urząd, po otrzymaniu sprawozdania, sprawdza czy znajdują się w nim wszystkie niezbędne dane identyfikujące firmę (dane identyfikujące podmiot, numer rejestrowy, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby, a także numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile został nadany). Oprócz tego urząd sprawdzi też poprawność informacji zawartych w sprawozdaniu i zweryfikuje, czy zostało ono złożone przez przedsiębiorcę we właściwym terminie.

Kara grzywny nawet do 5 tys. zł za niewywiązanie się z obowiązku w terminie

Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia sprawozdania, którzy nie wywiążą się ze swojego obowiązku z terminie, muszą liczyć się z karą grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. Z tego względu osoby, które przegapią termin, powinny złożyć sprawozdanie niezwłocznie – jeśli zrobią to przed otrzymaniem wezwania z urzędu marszałkowskiego, unikną kary.