Polak i Brytyjka chcieli kupić mieszkanie w Gdańsku. Niestety, przez Brexit potrzebne jest zezwolenie samego ministra

Codzienne Nieruchomości Zagranica Dołącz do dyskusji (295)
Polak i Brytyjka chcieli kupić mieszkanie w Gdańsku. Niestety, przez Brexit potrzebne jest zezwolenie samego ministra

Kolejne problemy związane z Brexitem: Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii, związany z Brytyjką, chce kupić nieruchomość w Gdańsku. Niestety – partnerka musi uzyskać zgodę ministra. Na podstawie ustawy z 1920 roku.

Zakup mieszkania w Polsce a Brexit

Dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa dodał wpis na Twitterze, w którym opisał historię swoich znajomych.

Moi przyjaciele (Polak i obywatelka UK) już prawie kupowali mieszkanie w Gdańsku. Prawie, bo okazało się, że od 1 stycznia nie mogą. Potrzebują dodatkowo zgody MSWiA na zakup, bo #brexit, a nieruchomość w strefie nadgranicznej. Czas na odpowiedź na wniosek pół roku. Sic!

Nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, która oczywiście była wielokrotnie nowelizowana i raczej w niewielkim stopniu przypomina pierwowzór.

Przedstawiona sytuacja wyraża się w tym, że mieszkanie nie jest kupowane jedynie przez obywatela polskiego, a także przez obywatelkę Wielkiej Brytanii.

Ten fakt powoduje, że mamy do czynienia z de facto nabyciem nieruchomości przez cudzoziemca, który znajduje się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którego Wielka Brytania – poprzez Brexit – wystąpiła.

Zastosowanie ma zatem właściwa ustawa, która skutkuje zastosowaniem pewnych procedur.

Gminy w strefie nadgranicznej w woj. Pomorskim

Warto też wyjaśnić czym jest nieruchomość strefie nadgranicznej. Strefę nadgraniczną stanowi

cały obszar gmin przyległych do granicy państwowej, a na odcinku morskim – do brzegu morskiego. Jeżeli określona w ten sposób szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się do strefy nadgranicznej również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego.

Konkretny wykaz gmin w strefie nadgranicznej zawiera odnośne rozporządzenie. W województwie pomorskim są to gminy

Ustka m., Słupsk, Smołdzino, Główczyce, Łeba m., Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Choczewo, Łęczyce, Krokowa, Wejherowo, Gniewino, Władysławowo m., Jastarnia m., Hel m., Puck, Puck m., Reda m., Kosakowo, Rumia m., Gdynia m., Szemud, Sopot m., Gdańsk m., Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Pruszcz Gdański m., Cedry Wielkie, Stegna, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Krynica Morska.

Miasto Gdańsk – poprzez fakt, iż bezpośrednio przylega do pasa nadmorskiego – znajduje się zatem niewątpliwie w strefie nadgranicznej.

Jak wygląda procedura?

W odniesieniu do cudzoziemców zastosowanie ma wskazana na początku ustawa. Zasadniczo nie dotyczy ona obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (i Unii Europejskiej). Tutaj jednak mamy do czynienia z obywatelką Wielkiej Brytanii. Zgodnie z treścią ustawy, na zakup mieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez takiego obcokrajowca wymagane jest właściwe zezwolenie.

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej, a właściwym organem do jego wydania jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, tj. minister spraw wewnętrznych i administracji.

Takie zezwolenie wydaje się na wniosek cudzoziemca, który musi obowiązkowo wykazać dwie podstawowe przesłanki

  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;
  • wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzecząpospolitą Polską.

Do więzi z Rzecząpospolitą Polską należy w szczególności polskie pochodzenie czy małżeństwo z polskim obywatelem. Nie jest to na szczęście katalog zamknięty. Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by i partner mógł zakupić nieruchomość w Polsce. W dalszym ciągu trzeba pamiętać, że jest to decyzja uznaniowa ministra.

Zakup nieruchomości w Polsce a Brexit – czasem potrzeba zezwolenia

Ustawa zawiera pewne dosyć ogólne zwolnienie, zgodnie z którym nie wymaga się zezwolenia w wypadku:

nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

Tego wyłączenia nie stosuje się do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej.

Prawdopodobnie właśnie taka sytuacja miała miejsce. Fakt, że Wielka Brytania nie znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym skutkuje tym, że obywatele tego kraju muszą w niektórych wypadkach uzyskać odpowiednie zezwolenie na zakup nieruchomości.

Warto jeszcze raz podkreślić, że nie jest ono potrzebne w sytuacji chęci zakupu lokalu mieszkalnego, ale m.in. wówczas, gdy nieruchomość nie znajduje się w strefie nadgranicznej – Gdańsk w takiej strefie leży.

Brexitowych problemów będzie jeszcze wiele. Z jednej strony ma to jednak pewien walor edukacyjny. Przeciwnicy Unii Europejskiej zobaczą w sposób najbardziej wyrazisty, jakie korzyści idą za integracją europejską. Acquis communautaire to prawdziwa wartość, której powinniśmy chronić.