Przedsiębiorca może niekiedy obniżyć składki ZUS. Pod pewnym warunkiem

Firma Zdrowie Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorca może niekiedy obniżyć składki ZUS. Pod pewnym warunkiem

Mogłoby się wydawać, że zasiłek chorobowy to głównie domena umów o pracę. W rzeczywistości na taki zasiłek może liczyć też przedsiębiorca. Co więcej, w niektórych sytuacjach zasiłek chorobowy może obniżyć do zera obciążenia z tytułu składek ZUS. Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza: jak to wygląda w praktyce?

Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza

Aby przedsiębiorca mógł liczyć na zasiłek chorobowy, musi opłacać składkę chorobową, która jest dobrowolna. Większość osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą decyduje się jednak na ten krok. Sama składka wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru.

Prawo do zasiłku chorobowego przedsiębiorca uzyskuje jednak nie od razu, a po okresie tzw. wyczekiwania, czyli po 90 dniach od momentu rozpoczęcia opłacania składki chorobowej. Przedsiębiorca musi być tym samym ubezpieczony bez przerwy przez co najmniej 90 dni, by nabyć prawo do zasiłku. Warto jednocześnie podkreślić, że do okresu wyczekiwania wliczane są też poprzednie okresy ubezpieczenia, choć pod jednym warunkiem – przerwa między poprzednim ubezpieczeniem a ubezpieczeniem z tytułu działalności nie może być dłuższa niż 30 dni.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, stwierdzona musi być niezdolność do pracy – potwierdzona oczywiście zwolnieniem lekarskim.

Jeśli chodzi o wysokość zasiłku chorobowego, to jego kwota zależy od średniej podstawy wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszonej o wskaźnik w wysokości 13,71 proc. Miesięczna kwota zasiłku to 80 proc. tak wyliczonej podstawy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorczyni jest w ciąży (za okres ciąży miesięczna kwota zasiłku wynosi 100 proc. podstawy). Co istotne, za każdy dzień choroby, przedsiębiorcy przysługuje 1/30 kwoty miesięcznego zasiłku (bez względu na to, ile dni ma dany miesiąc). Jednocześnie należy mieć świadomość, że od zasiłku chorobowego pobierana jest jeszcze zaliczka na podatek dochodowy.

Niższe składki ZUS

Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza to kwestia interesująca wielu przedsiębiorców pod jeszcze jednym względem. Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma bowiem prawo do pomniejszenia płaconych składek ZUS – proporcjonalnie do liczby dni, za które pobierała zasiłek chorobowy. Tym samym może się okazać, że dłuższa choroba w ciągu miesiąca obniży składki ZUS do… zera. Należy jednak przy tym pamiętać, że dotyczy to wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Niezależnie od obniżenia składek ZUS z tytułu chorobowy, przedsiębiorca bez zmian opłaca składkę zdrowotną. Mimo to dla wielu osób prowadzących firmę możliwość obniżenia płaconych składek ZUS za miesiąc, w którym chorowali, jest już sporą pomocą.

Warto jednocześnie pamiętać, że zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

W przypadku gdy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, zadeklarowanie przez ubezpieczonego kwoty wyższej niż obowiązująca go najniższa podstawa wymiaru składek oznacza rezygnację z ustalenia podstawy wymiaru składek w kwocie najniższej i nie podlega korekcie przez ubezpieczonego za miesiąc, w którym zadeklarował wyższą kwotę podstawy wymiaru składek.

Tym samym jeśli przedsiębiorca zadeklarował podstawę wymiaru składek wyższa niż minimalna, nie ma co liczyć na obniżenie składek ZUS za czas choroby.