Zmieniłeś rozmiar kół w samochodzie? Bardzo możliwe, że niedługo będziesz przestępcą. Wszystko przez regulacje zakazujące kręcenia liczników

Gorące tematy Moto Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (117) 26.05.2019
Zmieniłeś rozmiar kół w samochodzie? Bardzo możliwe, że niedługo będziesz przestępcą. Wszystko przez regulacje zakazujące kręcenia liczników

Paweł Mering

Regulacje, mające na celu walkę z nieuczciwymi handlarzami samochodów, zostały dosyć ciepło przyjęte. Jak się jednak okazuje, po dokładniejszej analizie nowych przepisów, sankcją karną objęty jest nieco większy zakres czynów. Nawet takich, które z pozoru nic wspólnego z działalnością przestępczą nie mają. Zmiana rozmiaru kół a prawo.

Zmiana rozmiaru kół a prawo

Jakiś czas temu mówiliśmy o uchwaleniu ustawy, wprowadzającej kilka zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, jak i w Kodeksie karnym. Przedmiotem tych zmian była kryminalizacja i surowa penalizacja czynów, związanych z fałszowaniem odczytów drogomierzy. Taki proceder nazywany jest potocznie „kręceniem liczników”. Jest to oczywiście istna zmora wtórnego rynku samochodów, ale z drugiej strony kierowcy sami są sobie winni.

Fałszowane przebiegi są wynikiem nie tylko kultu cwaniactwa wśród handlarzy, ale także niebywałego popytu. Są kierowcy, którzy woleliby z pewnością kupić samochód, wiedząc, że odczyt jest sfałszowany, byle tylko jego nowy nabytek nie miał więcej niż 300 tysięcy kilometrów przebiegu.

Ad rem, przepis art. 306a Kodeksu karnego, mający najpewniej już 25 czerwca 2019 roku zagościć w systemie prawnym, brzmi tak:

§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l.

§3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wygląda dobrze, prawda?

Kara za kręcenie liczników

Ów przepis tylko z pozoru wygląda niegroźnie. Warto zwrócić uwagę na drugą z przesłanek, stanowiących o popełnieniu czynu zabronionego z par. 1 owego przepisu.

Przestępstwo popełnia również ten, kto ingeruje w prawidłowość pomiaru. Jest to typowe przestępstwo materialne (skutkowe). Ustawodawca nie wymaga od sprawcy działania celowego (np. „[…] w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”), więc bezprawna jest jakiekolwiek ingerencja w prawidłowość pomiaru.

Do takich działań należy m.in. zmiana kół w pojeździe na mniejsze bądź większe. Drogomierze w samochodach opierają się wszak na liczeniu obrotów koła, z czego skalibrowane są one z fabryczną wielkością kół w danym pojeździe.

Co więcej, rozumiejąc ów przepis wprost, wywnioskować można również fakt, że np. pracownik wulkanizacji, który zamieni koła na większe, bądź mniejsze, również popełni przestępstwo. Tak samo, jak właściciel pojazdu, który zleci mu taką czynność.