Fiskus zmienia zdanie w sprawie darowizny dla dziecka. Może być trudniej o zwolnienie z podatku

Podatki Rodzina Dołącz do dyskusji
Fiskus zmienia zdanie w sprawie darowizny dla dziecka. Może być trudniej o zwolnienie z podatku

Wszystko wskazuje na to, że nastąpiła kolejna zmiana w darowiźnie dla dziecka, jeśli chodzi o podejście fiskusa. Tym razem chodzi o kwestię tego, na który rachunek zostały przelane środki pieniężne. 

Zmiana w darowiźnie dla dziecka

Aby darowizna od najbliższych (czyli w pierwszej grupie podatkowej) była zwolniona od podatku, musi zostać przelana na konto (jeśli miała formę pieniężną) oraz zgłoszona przez obdarowanego w wymaganym przez przepisy terminie. Jak podaje „DGP”, okazuje się jednak, że przelew środków na konto może być niewystarczający – a pieniądze muszą trafić bezpośrednio na konto obdarowanego. Taki wniosek można wysnuć z najnowszej interpretacji fiskusa.

Rodzice, którzy chcieli przekazać synowi darowiznę – a de facto, kupić dla niego mieszkanie – zawarli z dzieckiem umowę darowizny. Zaznaczono w niej, że przekazywane środki pozostają na koncie rodziców do momentu podpisania przez mężczyznę aktu notarialnego. Po podpisaniu matka mężczyzny przelała pieniądze na konto sprzedającego.

Mężczyzna, na wszelki wypadek, wystąpił o interpretację indywidualną do fiskusa by upewnić się, że jest zwolniony z podatku – z racji tego, że był w stanie udokumentować otrzymanie środków na rachunek bankowy (choć nie swój) i dopełnił obowiązku związanego ze zgłoszeniem darowizny. Fiskus w interpretacji z 28 października stwierdził jednak nieoczekiwanie, że nie upoważnia to mężczyzny do zwolnienia z podatku od darowizny. W uzasadnieniu można przeczytać, że

W przypadku darowizny środków pieniężnych, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, środki pieniężne muszą zostać przekazane w sposób ściśle w przepisie określony, a zatem na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Jak twierdzi fiskus, literalne brzmienie przepisu nie pozwala na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego w przypadku wpłaty na rzecz osoby trzeciej – ponieważ nabycie środków nie jest udokumentowane tak, jak wymaga tego art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. To jednak oznacza, że nastąpiła zmiana w darowiźnie dla dziecka – przynajmniej w podejściu fiskusa.

Fiskus zmienia zdanie

Do tej pory obowiązywała wykładnia, zgodnie z którą pieniądze można było przelać na rachunek osoby trzeciej – i nadal obdarowany był zwolniony z podatku. Taka interpretacja przepisów była pomocna zwłaszcza w sytuacjach takich, jak opisana powyżej – czyli m.in. przy zakupie mieszkania. Teraz najwyraźniej jednak taka praktyka nie będzie już dłużej tolerowana przez fiskusa, który nagle zaczął zasłaniać się literalnym brzmieniem przepisów. To niestety kolejne utrudnienie dla obdarowanych i osób, które chcą przekazać najbliższym darowiznę – bez spełnienia „nowego” warunku trudniej będzie uniknąć podatku od spadków i darowizn.