ZUS pomoże pokrzywdzonym rodzinom. Zawiadomi komornika, gdy osoba niepłacąca alimentów podejmie pracę

Dobre wiadomości Prawo Rodzina dołącz do dyskusji (34) 30.12.2019
ZUS pomoże pokrzywdzonym rodzinom. Zawiadomi komornika, gdy osoba niepłacąca alimentów podejmie pracę

Edyta Wara-Wąsowska

Dobra wiadomość dla rodzin, które są dotknięte niealimentacją. W momencie, gdy osoba, która uchyla się od płacenia alimentów ze względu na brak dochodów podejmie pracę, ZUS zawiadomi komornika o tym fakcie. 

ZUS zawiadomi komornika, gdy osoba uchylająca się od płacenia alimentów podejmie pracę

W Polsce wciąż wielu dłużników próbuje na różne sposoby uchylić się od obowiązku alimentacji, a pokrzywdzone rodziny zastanawiają się, jak zmusić do płacenia alimentów.

Najczęściej dłużnicy alimentacyjni, chcąc oszukać system, podejmują pracę „na czarno”. Dzięki temu trudniej udowodnić im uzyskiwanie dochodów. Czasem jednak zdarza się, że nawet dłużnik, który podjął legalną pracę, umyka systemowi – wszystko przez brak natychmiastowej wymiany informacji między ZUS-em a kancelariami komorniczymi.

Jak to możliwe? Komornik, który wszczyna postępowanie egzekucyjne względem dłużnika wysyła do ZUS zapytanie w celu ustalenia, czy dłużnik jest zatrudniony. Kolejne zapytania (w razie odmownej odpowiedzi) musi wysyłać co najmniej raz na sześć miesięcy. Oczywiście może to robić częściej, jednak w praktyce – rzadko kiedy tak się dzieje. I nie chodzi wcale o złą wolę komorników, ale przede wszystkim o nawał spraw alimentacyjnych. Częstsze wysyłanie zapytań do ZUS mogłoby znacząco utrudnić sprawne działanie kancelarii. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że komornicy muszą również wystawiać okresowe zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów.

Teraz jednak cały proces ma być uproszczony, a dzięki temu – znacznie szybszy. ZUS zawiadomi komornika w momencie, gdy dłużnik podejmie pracę.

Jak będzie przebiegać wymiana informacji między ZUS a kancelariami komorniczymi?

Pierwszy krok będzie nadal należeć do komornika. Jego obowiązkiem będzie złożenie wniosku o udostępnienie danych dłużnika alimentacyjnego. Chodzi przede wszystkim o podstawę wymiaru składek i dane dotyczące pracodawcy. Zakład sam – co miesiąc – będzie informować komornika o zmianie jakichkolwiek danych (dotyczy to także zmiany adresu czy pracodawcy, nie tylko samego faktu podjęcia zatrudnienia). Komornik natomiast nie będzie składał już zapytań do ZUS, jednak co pół roku poinformuje Zakład o dalszym prowadzeniu egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Jeśli postępowanie się zakończy, odpowiednią wiadomość do ZUS-u komornik będzie musiał przesłać jak najszybciej.

Odpowiednia ustawa weszła w życie 28 grudnia, a jak informuje ZUS – Zakład jest w pełni gotowy do stosowania nowego rozwiązania.

Bez wątpienia zmiana w wymianie informacji między Zakładem a komornikiem jest potrzebna, ponieważ przyspieszy cały proces, a system zostanie „uszczelniony”. Tym samym dłużnicy alimentacyjni szybciej będą musieli przekazywać zasądzone alimenty.