Do lasu nie można ot tak sobie wjechać

Moto Prawo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Do lasu nie można ot tak sobie wjechać

Wytyczne odnośnie wjazdu autem do lasu, parkowania w nim, czy poruszania się leśnymi ścieżkami reguluje ustawa o lasach. Niestosowanie się do tego aktu może poskutkować tym, że kierowca zostanie ukarany przez Służbę Leśną mandatem. Przedstawiamy krótką ściągę najważniejszych zasad dla zmotoryzowanych, którzy do lasu przyjeżdżają na spacer, piknik, czy chociażby – już wkrótce – grzybobranie.

Autem do lasu – wjazd i parkowanie

Po pierwsze, do lasu nie można ot tak sobie wjechać. Jak stanowi art. 29 ustawy, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Na stronie lasy.gov.pl czytamy, że chodzi na przykład o sytuację, gdy znak wskazuje kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego.

Na pewno do poruszania się po lasach autem nie możemy zastosować rozumowania, że jeśli nie ma gdzieś znaku, że wjechać nie można, to znaczy, że można. Generalnie zakaz wjazdu autem do lasu wynika z samej ustawy. Już na tej podstawie odpowiednie organy mogą go egzekwować. Wjechać do lasu możemy wyjątkowo – w sytuacji, gdy droga leśna jest odpowiednio oznakowana.

Obok wjazdu, drugą problemową kwestią podczas wycieczki autem do lasu jest parkowanie. Samochód może legalnie stać jedynie w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Bardzo fajną mapę parkingów znajdziemy na stronie czaswlas.pl, którą prowadzi Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Witryna pozwala też z łatwością zaplanować trasę na wyprawę. Nie tylko samochodową, ale i pieszą, rowerową, czy konną.

Na kierowcę, który nie przestrzega zasad, Służba Leśna nałoży mandat

Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, pracownicy Służby Leśnej posiadający uprawnienia strażnika leśnego, mogą zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów.

Taki pracownik w razie dopuszczenia się przez kierowcę wykroczenia, ma prawo nałożenia na niego grzywny. Za wjazd i parkowanie w miejscu niedozwolonym, kierowcy grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł.

Jak mówi Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, grzywny są co do zasady nakładane w formie mandatu kredytowanego. Wręcza się go sprawcy wykroczenia za pokwitowaniem odbioru. Termin na uiszczenie należności to 7 dni od momentu pokwitowania.

Co do zakazów odnośnie wjazdu i parkowania w lesie, ustawa precyzuje też pewne wyjątki. Rygory nie dotyczą osób z niepełnosprawnościami, które poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Zwolnieni z ich przestrzegania są też między innymi pracownicy nadleśnictw, Straży Granicznej, czy też zespołów badawczych. Zakaz wjazdu autem do lasu i parkowania w nim oczywiście nie ma także zastosowania do właścicieli lasów we własnych lasach.