Przerwa w pracy. Pogadasz z przyjaciółką, ale nie wyjdziesz do sklepu

Praca Dołącz do dyskusji (18)
Przerwa w pracy. Pogadasz z przyjaciółką, ale nie wyjdziesz do sklepu

Każdy pracownik przy wykonywaniu swojej pracy – przez co najmniej 6 godzin dziennie – ma prawo do 15-minutowej przerwy. O ile przepisy regulują czas jej trwania, to już nie do końca regulują sposób jej wykonywania. Co można robić w czasie przerwy w pracy?

Kwestia przerwy jest uregulowana w art. 134 kodeksu pracy. Zgodnie z jego brzmieniem pracownikowi przysługuje 15 minut przerwy, które wlicza się do czasu pracy. Jest to tzw. przerwa śniadaniowa bądź wypoczynkowa. Choć jest to, jak zresztą wskazuje sama nazwa przerwa od pracy, to nie oznacza ona automatycznie, że w jej czasie pracownik ma pełną swobodę. Pracodawca w regulaminie pracy powinien ustalić ogólne zasady przerwy, zarówno co do czasu jej trwania, jak i momentu jej rozpoczęcia.

Co można robić w czasie przerwy w pracy?

Pracownik w czasie przerwy, co chyba oczywiste nie może podejmować pracy. Pracodawca może ograniczyć aktywności pracowników w czasie przerwy do takich, które nie będą zagrażały ich bezpieczeństwu. Pracownik natomiast sam decyduje o formie aktywności, jaką w tym czasie podejmie. Może więc przerwę wykorzystać na zjedzenie śniadania, przeczytanie gazety, telefon w prywatnej sprawie.

Czy pracownik może podczas przerwy wyjść do sklepu?

Kwestia wychodzenia z zakładu pracy podczas przerwy zwykle powinna być uregulowana w regulaminie pracy. Co do zasady pracownik powinien jednak przebywać w siedzibie pracodawcy lub innym wyznaczonym przez niego miejscu. Jeśli jednak pracodawca w regulaminie ustali inne akceptowane przez niego miejsca to pracownik będzie mógł z tego prawa skorzystać.

Wyjście bez zgody pracodawcy do sklepu lub w inne miejsce jest w świetle prawa zerwaniem więzi między pracownikiem a pracodawcą i w orzecznictwie Sądu Najwyższego zostało już wielokrotnie uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych, co w konsekwencji może uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę.

Podsumowując, pracownik nie może swobodnie i dowolnie decydować o miejscu wykorzystania przerwy. Jeśli więc będzie chciał w jej czasie udać się do sklepu bądź na pocztę musi mieć na to zgodę pracodawcy. Wykonywanie przerwy w zakładzie pracy wiąże się natomiast z pewną dowolnością co do tego, jak ją zagospodarujemy.