Czy testament osoby chorej na Alzheimera jest ważny?

Codzienne Gorące tematy dołącz do dyskusji 04.05.2015
Czy testament osoby chorej na Alzheimera jest ważny?

Udostępnij

Michał Grązka

Często osoby tuż przed śmiercią chcą zmienić postanowienia testamentu. Czy jednak takie schorzenia jak alzheimer czy parkinson wykluczają wiarygodność zapisów prawnych?

W przypadku osób chorych zdarzają się sytuacje, kiedy rodzina opiekująca się krewnym, stara się go namówić do zmiany testamentu. Jeżeli nie jest on w pełni władz umysłowych, istnieje ryzyko że takie postanowienia zostaną uznane za nieważne. Przede wszystkim, należy pamiętać że nie jest wcale tak łatwo np. wydziedziczyć jednego spadkobiercę i przekazać wszystko drugiemu. Kwestię tą poruszaliśmy w osobnym artykule. Jednak nawet spisany testament może być uznany za nieważny w myśl art. 945 kodeksu cywilnego:

Art. 945. § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.

Co więc należy zrobić, aby mieć pewność, że osoba np. chorująca na alzheimera zapisze dorobek życia zgodnie z prawem i wola ta zostanie wypełniona? Przede wszystkim, należy uzyskać opinię lekarza specjalisty. Jeżeli wystawi on zaświadczenie, że np. w danym okresie chory jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje, należy zabrać je do notariusza, jednak najlepiej jeśli będzie wystawione tego samego dnia, którego nastąpi wypisywanie dokumentów. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby spisywanie woli odbyło się w towarzystwie zarówno notariusza, jak i lekarza który określi czy w danym momencie osoba wyraża swoje decyzje w pełni świadomie.

Nawet po prawomocnym wypisaniu testamentu, może on być zakwestionowany. Jednak na jego podważenie termin jest ograniczony. Wynosi on trzy lata od momentu poznania przyczyny nieważności lub dziesięć lat od chwili otwarcia spadku.

Przypadki rozstrzygane przez sąd pokazują, że mimo wielu przeciwności losu, ważny testament udaje się spisać także w ciężkich sytuacjach. Przykładowo, osoba nie mogąca samodzielnie pisać, podpisała się za pomocą odcisku kciuka, po uprzednim stwierdzeniu przez urzędnika, że rozumie wszystkie postanowienia i zgadza się z nimi dobrowolnie. Także osoba chora psychicznie może zapisywać swoją własność spadkobiercom, jeśli tylko lekarz stwierdzi, że w danym momencie jest zdolna do testowania.

W sytuacjach, w których dochodzi do podziału majątku między krewnych, często dochodzi do konfliktów, w tym podważania ostatniej woli i przekazywania kwestii spornych do sądu. Należy pamiętać o sporządzaniu niezbędnej dokumentacji i spisywania testamentu w sposób oficjalny, w obecności odpowiednich władz. W sytuacjach problematycznych warto skontaktować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się jakie działania należy podjąć, żeby wszystkie decyzje chorego były uznane za prawomocne. Pomogą w tym między innymi specjaliści współpracujący z naszym portalem, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości opisywane na adres kontakt@bezprawnik.pl .

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com