Nawet ok. 44 tys. zł dopłat dla firm na zakup oprogramowania, licencji czy szkolenia. Rząd szykuje nowy program dla przedsiębiorców

Finanse Firma Praca Dołącz do dyskusji (462)
Nawet ok. 44 tys. zł dopłat dla firm na zakup oprogramowania, licencji czy szkolenia. Rząd szykuje nowy program dla przedsiębiorców

Nowy Ład to nie wszystko – rząd będzie realizować też Krajowy Plan Odbudowy, który zostanie sfinansowany z unijnych środków, przyznawanych państwom UE z funduszu odbudowy. Z projektu KPO wynika m.in., że rząd planuje dopłaty dla firm na pracę zdalną. 

Dopłaty dla firm na pracę zdalną. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dodatkowe środki

Obecnie projekt Krajowego Planu Odbudowy jest konsultowany z partnerami społecznymi. Jak informuje „DGP”, KPO ma zawierać szereg rozwiązań dotyczących m.in. pracy zdalnej, wspierania elastycznych form organizacji pracy czy zwalczania dyskryminacji w zatrudnieniu.

Przedsiębiorców z pewnością najbardziej zainteresują dopłaty dla firm na pracę zdalną, a konkretniej – na przystosowanie firmy w taki sposób, by jej pracownicy mogli wykonywać pracę zdalną, bez konieczności dojazdu do biura. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie np. do usług doradczych i analiz przeprowadzonych przez ekspertów czy szkolenia. Dodatkowo – także na zakup oprogramowania czy licencji na narzędzia umożliwiające komunikację elektroniczną, np. pozwalające na komunikację wideo czy komunikację w zespole.

Aby otrzymać dopłaty dla firm na pracę zdalną, przedsiębiorcy będą musieli wziąć udział w konkursie na dofinansowanie. Dobra wiadomość jest taka, że maksymalna pomoc dla pojedynczego podmiotu może wynieść nawet 15 tys. euro, czyli ok. 44 tyś. zł. Zła – że wsparcie będzie mogło otrzymać tylko ok. 3 tys. firm z sektora MŚP. Na razie nie wiadomo, jakie dodatkowe kryteria będą musiały spełniać firmy, które będą chciały ubiegać się o dopłaty.

KPO to jednak nie tylko wsparcie (chociaż raczej symboliczne) dla części przedsiębiorców

Projekt Krajowego Planu Odbudowy przewiduje też rozwiązania, które mają np. pomóc grupom społecznym mającym trudności ze zdobyciem i utrzymaniem zatrudnienia. Mowa m.in. o osobach starszych, niepełnosprawnych, ale także o rodzicach małych dzieci. Z myślą o tych ostatnich przewidywane są rozwiązania umożliwiające poprawę dostępu do instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Oprócz tego mogą pojawić się także nowe regulacje dotyczące elastycznych form zatrudnienia. Prawdopodobnie chodzi o wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwiałyby łatwiejsze godzenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. W grę wchodzi też promowanie pracy na część etatu – zwłaszcza dla matek. Warto przy okazji wspomnieć, że KPO ma też zapewnić równy dostęp do zatrudnienia zarówno kobietom jak i mężczyznom.

Na razie nie wiadomo jednak, jak konkretnie rządzący chcą osiągnąć wyżej wymienione cele. Na szczegółowe rozwiązania przyjdzie nam jeszcze poczekać.