Emerytura w czerwcu będzie wyliczana tak jak w maju – informuje ZUS. Czyli generalnie korzystniej dla wnioskujących

Praca Społeczeństwo dołącz do dyskusji (5) 05.06.2020
Emerytura w czerwcu będzie wyliczana tak jak w maju – informuje ZUS. Czyli generalnie korzystniej dla wnioskujących

Paweł Mering

ZUS informuje, że czerwcowa emerytura wyliczana będzie na podobnych zasadach jak ta, którą ustalono w maju. Takie rozwiązanie wynika z przepisów tzw. tarczy antykryzysowej i samo w sobie jest korzystne dla wnioskujących.

Emerytura w czerwcu

Osoby, które przejdą na emeryturę w czerwcu 2020 roku mają dużo szczęścia. Tarcza antykryzysowa zakłada, że względem osób, których wysokość emerytury wyliczana będzie w czerwcu br., zastosowany zostanie podobny przelicznik jak stosowany względem „majowych” emerytur – głosi komunikat prasowy ZUS. Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśnia:

Oznacza to, że będzie miała zastosowanie dodatkowa waloryzacja kwartalna, która według zasad ogólnych nie przysługuje przy ustalaniu emerytury w czerwcu każdego roku

Takie rozwiązanie powodowało, że osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu, zasadniczo „uzyskiwały” niższą emeryturę, niż gdyby wyliczano ją w maju czy w lipcu. ZUS jest świadomy, że taki mechanizm funkcjonuje. Prezes ZUS dodaje, że

Co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych doradzał klientom, aby jeśli to możliwe nie przechodzili na emeryturę w czerwcu, lecz poczekali co najmniej do lipca. W tym roku nie będzie to już konieczne

I to jest dobre rozwiązanie.

Emerytura w czerwcu – waloryzacja kwartalna

ZUS wskazuje, powołując się na czerwcowe obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że stany kont osób ubezpieczonych – z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie emerytalne, a także kapitał początkowy – wzrosną o 8,94%. Stany subkont – co wynika z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – z kolei wzrosną o 5,73%.

Prof. Gertruda Uścińska tłumaczy, że jest:

To kontynuacja znakomitych wyników notowanych w poprzednich latach oraz wzrost naszego kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym na żadnej lokacie. Rok temu waloryzacja konta wyniosła 9,2 proc., zaś subkonta 5,01 proc.

Zakład tłumaczy, że wskaźnik waloryzacji wylicza się w oparciu o tempo wzrostu przypisu składek emerytalnych, a także tempo inflacji. Subkonta waloryzowane są w oparciu o przeciętny wzrost PKB (nominalnego) za ostatnie 5 lat. Waloryzacja emerytur 2020 dokonana w czerwcu – w oparciu o nowy mechanizm – ma bezpośredni wpływ na wysokość emerytury.

Dobre rozwiązania, ale czy na chwilę?

Tarcza antykryzysowa to gigantyczny worek, do którego można wrzucić w zasadzie wszystko. Epidemia COVID-19 jest oczywiście powodem do wprowadzania zmian w prawie i nie jest to dziwne. Okazuje się jednak, że ustaw nowelizuje się mnóstwo i nie zawsze zmiany mają bardzo silne podłoże w aktualnych potrzebach – tj. nie zawsze jawią się jako racjonalne.

Na łamach Bezprawnika wielokrotnie wskazywaliśmy na wątpliwe co do sensu regulacje, dodane jak gdyby na siłę do kolejnych „tarcz antykryzysowych”, na przykład z zakresu prawa karnego.

Nie oznacza to jednak, że takie szerokie wprowadzanie różnorakich zmian jest zawsze złe. Wśród przepisów pojawiają się również rozwiązania rozsądne, często takie, które powinny na stałe zagościć w polskim porządku prawnym. Miejmy nadzieję, że wypadkową koronawirusowo-legislacyjnej chuci będzie utrzymanie dobrych rozwiązań.