Jazda na rowerze z dzieckiem. Przepisy, które warto znać

Prawo Dołącz do dyskusji
Jazda na rowerze z dzieckiem. Przepisy, które warto znać

Jazda na rowerze z dzieckiem to świetny pomysł na wspólne aktywne spędzanie czasu. Zabierając podopiecznych na rower trzeba jednak pamiętać o pewnych zasadach, na które wskazuje ustawa prawo o ruchu drogowym.

Przepisy prawa o ruchu drogowym precyzują między innymi: zasady przewozu dzieci w foteliku rowerowym, jazdy chodnikiem lub drogą dla pieszych, czy też ustanawiają minimalną granicę wieku, od którego dziecko może samodzielnie przemieszczać się na rowerze.

3 grupy najmłodszych rowerzystów

W odniesieniu do przepisów ustawy, najmłodszych rowerzystów można podzielić na trzy grupy, ze względu na wiek. Są to:

  • dzieci w wieku do 7 r.ż.,
  • dzieci w wieku do 10 r.ż.,
  • powyżej 10 r.ż.

Jazda na rowerze z dzieckiem z każdej z tych grup będzie rządziła się nieco odmiennymi zasadami. Przedstawię je poniżej.

Jazda na rowerze z dzieckiem w foteliku lub przyczepce

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 2 ustawy, dzieci w wieku do lat 7 mogą być przewożone na rowerze, pod warunkiem że są one umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. W momencie umieszczenia dziecka w foteliku, staje się ono pasażerem dorosłego rowerzysty, którego obowiązują standardowe zasady prawa ruchu drogowego. Adekwatnie do wspomnianego przepisu, niedopuszczalne jest umieszczenie w siodełku rowerowym podopiecznego powyżej 7 roku życia.

Innym uregulowanym przepisami sposobem przemieszczania się z najmłodszymi jest przewożenie dzieci w przyczepce rowerowej. Jak stanowi art. 63 ust. 3 pkt. 4 ustawy:

Dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

W tym przypadku nie uregulowano ustawowo kryterium wieku, do jakiego dziecko może być przewożone w przyczepce. Jedynym wymogiem jest „przystosowanie konstrukcyjne”.

Jazda na rowerze z dzieckiem do 10 roku życia

Jak stanowi art. 2 pkt. 18 ustawy – dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej jest uznawane za pieszego. Konsekwencją takiej regulacji jest to, że dziecko w wieku do lat 10 powinno poruszać się rowerem po chodniku. Za poruszanie się takiego młodego rowerzysty jezdnią lub drogą przeznaczoną wyłącznie do ruchu rowerów, jego rodzic może zapłacić mandat.

Art. 33 ust. 5 pkt. 1 ustawy wyjątkowo zezwala na poruszanie się po chodniku rowerem osobie dorosłej pod warunkiem, że opiekuje się ona osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem. Rowerzysta jadący chodnikiem jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać ich ruchu.

Czy dziecko musi być w kasku?

Choć wydaje się oczywiste, że każdy rozsądny rodzic przed wsadzeniem dziecka na rower zaopatrzy je w kask, bardzo ciekawym jest fakt, że takiego obowiązku nie regulują przepisy. Teoretycznie więc dziecko może całkiem legalnie poruszać się na rowerku bez kasku ochronnego.

Zgodnie z przepisami, pełnoprawnym i samodzielnym uczestnikiem ruchu na drodze publicznej dziecko staje się po ukończeniu 10 roku życia i uzyskaniu karty rowerowej. Dokument wydawany jest bezpłatnie po zdaniu egzaminu przez dziecko w szkole podstawowej.