Część przedsiębiorców musi wywiązać się z nowego obowiązku do 1 lipca. Mogą tego jednak uniknąć, jeśli złożą wniosek

Firma dołącz do dyskusji (36) 10.06.2021
Część przedsiębiorców musi wywiązać się z nowego obowiązku do 1 lipca. Mogą tego jednak uniknąć, jeśli złożą wniosek

Edyta Wara-Wąsowska

Grupie przedsiębiorców pozostało niewiele czasu do instalacji kas fiskalnych online – muszą to zrobić do 30 czerwca 2021 r. Tym samym kasy fiskalne online muszą być użytkowane od 1 lipca. Chyba, że przedsiębiorcy skorzystają z furtki, jaką zostawił im rząd – i złożą wniosek o przesunięcie terminu instalacji kasy fiskalnej. 

Kasy fiskalne online od 1 lipca: kto musi je zainstalować?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do dnia 30 czerwca 2021 r.

Chodzi o przedsiębiorców, którzy świadczą usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Za dzień rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas fiskalnych online uznaje się 1 lipca 2021 r.

Rząd nie zdecydował się na przesunięcie terminu i wszystko wskazuje na to, że już tego nie zrobi. Dla przedsiębiorców z branży beauty i fitness to jednak kolejne obciążenie na czas pandemii. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że jeżeli przedsiębiorcę nie stać, by wprowadzić kasy online od 1 lipca, to może złożyć wniosek o przesunięcie terminu instalacji kasy.

Wniosek o przesunięcie terminu instalacji kasy fiskalnej – warto zwrócić uwagę na argumentację

Wniosek należy złożyć we właściwym dla siedziby podatnika urzędzie skarbowym. Warto jednak mieć na uwadze, że o przesunięcie terminu przedsiębiorcy mogą ubiegać się wyłącznie w sytuacji podyktowanej ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Z tego względu należy pamiętać o dobrym uzasadnieniu wniosku. W większości przypadków powinno jednak wystarczyć powołanie się na trudną sytuację spowodowaną epidemią COVID-19. Co równie istotne, przedsiębiorca składający wniosek musi również podać nowy termin instalacji kasy fiskalnej – można założyć, że im mniej odległy on będzie, tym przychylniej naczelnik US podejście do wniosku.

Przedsiębiorcy, którzy mają zamiar złożyć wniosek, powinni się jednak pospieszyć. Urząd Skarbowy powinien wydać decyzję nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Mając na uwadze fakt, że kasy fiskalne online są obowiązkowe od 1 lipca, warto zatem jak najszybciej dopełnić odpowiednich formalności. Należy też pamiętać, że US rozpatruje wniosek dopiero po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów.