Konsument wybiera: reklamacja lub odstąpienie od umowy

Codzienne Gorące tematy Zakupy dołącz do dyskusji (21) 19.05.2015
Konsument wybiera: reklamacja lub odstąpienie od umowy

Udostępnij

Maciej Lewczuk

Gdy konsument ma problem z zakupionym towarem ma do wyboru rozwiązanie umowy lub reklamację produktu.

W Sądzie Rejonowym we Wrocławiu zakończyła się sprawa, w której pewna kobieta pozwała firmę, która nie chciała naprawić jej butów. Obuwie zostało zakupione za 269 zł. Po roku użytkowania okazało się, że ma ono wadę, która stała się podstawą złożenia reklamacji u sprzedawcy. Po ustawowym terminie 14 dni nie uzyskała żadnej odpowiedzi od producenta. Ponowiła więc prośbę o wymianę ich na pozbawione wad lub zwrot pieniędzy, a dodatkowo znalazł się tam zapis o fakcie nieotrzymania odpowiedzi na poprzednią reklamację.

Wkrótce kobieta uzyskała informację, że miesiąc wcześniej podjęto decyzję o odrzuceniu roszczeń klientki, a która obecnie po ponownym rozpatrzeniu ponownie jest uznana za nieuzasadnioną. Klientka nie dała za wygraną i ponowiła swoje żądania. Te także nie zostały uznane przez producenta.

Kobieta zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych i zgłosiła się do sądu, oczekując zwrotu kwoty, którą zapłaciła za buty wraz z należnymi jej odsetkami – całość to 351,49 zł. Stwierdziła, że skoro producent nie dopełnił postanowień zawartej umowy, to chce ona od niej odstąpić. Sąd uznał, że jej wcześniejsze działania nie dawały podstaw do uznania, że faktycznie chciała ona odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z producentem butów i oddalił powództwo.

Art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (obecnie już nieobowiązującej, zastąpionej ustawą o prawach konsumenta)  głosił:

Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

W uzasadnieniu znalazła się informacja, że kobieta nie złożyła skutecznie oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży butów, gdyż dokonała tego po upływie terminu, w jakim mogła to zrobić. Transakcji dokonano 02.08.2010 r., a niezgodność z umową została przez kobietę stwierdzona ponad rok później, czyli 05.08. 2011 r. Od umowy mogła odstąpić jeszcze przez rok, a uczyniła to dopiero 04.04.2014 r.

Reklamacje i ich dochodzenie przez konsumentów to w niektórych przypadkach lata walki o swoje prawa. Do niedawna powodem odrzucenia reklamacji było niedostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, lub brakiem paragonu potwierdzającego zakup.

Na szczęście prawo coraz częściej opowiada się po stronie konsumentów, dzięki czemu można łatwiej dochodzić swoich praw. Niestety wiąże się to z koniecznością dobrego rozeznania w przepisach, a nie każdy ma czas i możliwości, by zgłębiać wszystkie nowelizacje ustaw, kodeksy i regulaminy. W przypadku rozważania wstąpienia na drogę prawną w celu wyegzekwowania swoich praw jako konsumenta dobrze jest wcześniej skonsultować się z prawnikami, którzy są w stanie szybko i sprawnie ocenić sytuację i doradzić w każdej sprawie. Nasi fachowcy są stale dostępni pod adresem kontakt@bezprawnik.pl.