Nowe warunki techniczne m.in. bloków: windy nawet w 3-piętrowych budynkach i altany śmietnikowe w pobliżu

Codzienne Dołącz do dyskusji (62)
Nowe warunki techniczne m.in. bloków: windy nawet w 3-piętrowych budynkach i altany śmietnikowe w pobliżu

Niedługo nawet w 2-3 piętrowych budynkach będzie obowiązkowo znajdować się winda. Nowe warunki techniczne bloków (i innych budynków) w proponowanej wersji zawierają dużo radykalnych zmian.

Nowe warunki techniczne bloków

„Rzeczpospolita” dotarła do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który zawiera nowe warunki techniczne bloków. Zmiany są o tyle istotne, że dotkną m.in. deweloperów.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia, który m.in. zakłada nowe warunki techniczne bloków. Zmiany mają na celu przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych.

Przy okazji zmian pomagających niepełnosprawnym wprowadzono także kilka innych, które z jednej strony stanowić będą pewne udogodnienia, z drugiej zaś mogą wpłynąć na ceny na rynku, szczególnie deweloperskim.

Jakie zmiany zakłada projekt?

Zmienione zostaną zasady projektowania stanowisk postojowych. Co ciekawe, wprowadzony zostanie wymóg, by pomiędzy miejscami postojowymi a chodnikiem nie było krawężników, ani innych ograniczeń.

„Rz” także wskazuje na wprowadzenie minimalnej odległości altany śmietnikowej lub przeznaczonego na śmieci pomieszczenia w samym budynku. Odległość miałaby wynosić najwyżej 80 metrów.

Nowe warunki techniczne bloków zakładają też, by przy furtkach w ogrodzeniach w budynkach zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty) nie było żadnych schodków, czy progów.

Windy nawet w mniejszych budynkach

Nowe warunki techniczne bloków zawierają wymóg montowania windo osobowych (lub osobowo-towarowych) już w trzykondygnacyjnych budynkach. W wypadku obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego obowiązek montowania wind dotyczyłby już tych dwukondygnacyjnych.

Obowiązek montowania winy nie dotyczyłby sytuacji, w której kondygnacje faktycznie są 3, natomiast te ostatnie stanowią jeden, dwupoziomowy lokal.

Same budynki, które mają dwa piętra, bądź mniej, musiałyby być wyposażone w odpowiednie rozwiązania, umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich kondygnacji. Chodzi tutaj o różnego rodzaju platformy schodowe, czy podjazdy.

Niewątpliwie rozsądne zmiany

Przepisy zakładają także szereg innych, pomniejszych udogodnień. Dotyczą one przestrzeni manewrowych, czy odpowiednich oznaczeń schodów, et cetera. Tego rodzaju zmiany są potrzebne i z pewnością – po prostu – dobre. Dostosowanie różnych obiektów, w tym budynków, do potrzeb osób niepełnosprawnych to dosyć trudny proces w wypadku już istniejącej nieruchomości.

Warto zatem, by już na etapie projektowania niektórych budynków wymusić za pośrednictwem przepisów pewne rozwiązania, które zapewnią wsparcie osobom niepełnosprawnym. Polska jest w dalszym ciągu krajem, w którym osoby niepełnosprawne, w szczególności mające problem z poruszaniem się, odczuwają pewien dyskomfort.

Pociesza fakt, że sytuacja się sukcesywnie zmienia – i są to zmiany na lepsze. Niezależnie od sił politycznych będących u władzy pewne zmiany są ciągle wdrażane. Warto jednak zaznaczyć, że ogólny trend wprowadzania ułatwień dla osób niepełnosprawnych na różnych płaszczyznach wynika przede wszystkim z prawa unijnego.

Chciałbym jednak wierzyć, że niezależnie od istnienia ponadnarodowych norm władza po prostu chce, by ci teoretycznie najsłabsi mieli równe szanse i możliwości.