Uwaga przedsiębiorcy – czekają was zmiany w ZUS i wcale nie chodzi o składki

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (317)
Uwaga przedsiębiorcy – czekają was zmiany w ZUS i wcale nie chodzi o składki

Rosnące składki ZUS to jedno, jednak przedsiębiorcy muszą pamiętać także o innych zmianach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia, które wprowadza nowe wzory poszczególnych formularzy ZUS.

Nowe wzory formularzy ZUS: ZUS DRA

Przedsiębiorcy muszą nastawić się na zmiany w dwóch często wykorzystywanych formularzach, czyli w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz raporcie imiennym ZUS RCA.

Jeśli chodzi o deklarację rozliczeniową ZUS DRA, to gdy przedsiębiorca opłaca minimalne składki, to nie musi co miesiąc składać deklaracji ZUS DRA (pomijając kwestię złożenia pierwszej deklaracji, co jest konieczne). Jeśli przedsiębiorca jednak płaci składki ZUS wyższe niż minimalne lub zatrudnia pracowników, to musi składać deklarację co miesiąc. Przedsiębiorcy, którzy opłacają wyższe składki tylko za siebie, są zobowiązani do złożenia ZUS DRA do 10. dnia kolejnego miesiąca. W sytuacji, gdy zatrudniają pracowników – do 15. dnia kolejnego miesiąca. Dodatkowo każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że złożenie deklaracji ma prawie takie samo znaczenie, jak opłacenie samych składek. To dzięki deklaracji wiadomo, za kogo i w jakim wymiarze przedsiębiorca opłacił w danym miesiącu składki.

Skąd jednak nowe wzory formularzy ZUS, a w tym wypadku – ZUS DRA? Zmiany mają związek z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) razem ze składką na Fundusz Pracy.

Nowe wzory formularzy ZUS: ZUS RCA

Nowe wzory formularzy ZUS pojawią się także w przypadku ZUS RCA. Jest to imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Raport ZUS RCA należy składać do 15. dnia następnego miesiąca.  W tym przypadku nowy wzór formularza jest niezbędny ze względu na nowe przepisy – a konkretniej, ze względu na Pracownicze Plany Kapitałowe. Tym samym w formularzu zostały dodane nowe pojęcia.

Przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze fakt, że nowe wzory formularzy ZUS zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2020 r., a zatem za niewiele ponad 3 miesiące.

Wzory są dostępne na tej stronie.