Poinformowanie o premii i nadgodzinach. Jakie są obowiązki pracodawcy wobec komornika?

Praca Dołącz do dyskusji (3)
Poinformowanie o premii i nadgodzinach. Jakie są obowiązki pracodawcy wobec komornika?

Pracodawca jest pierwszą osobą, z którą kontaktuje się komornik w przypadku rozpoczęcia egzekucji. Jest to idealny sposób na uzyskanie podstawowych informacji o dłużniku i zorientowaniu się w jego sytuacji finansowej. Dla pracodawcy oznacza to, że przepisy nakładają na niego pewne obowiązki, o których musi pamiętać. Jakie są obowiązki pracodawcy wobec komornika?

Obowiązki pracodawcy wobec komornika

Otrzymanie od komornika pisma o wszczęciu egzekucji wobec pracownika oznacza dla pracodawcy przede wszystkim obowiązek udzielenia informacji. Musi więc on zareagować na wezwanie i przesłać komornikowi wszystkie informacje, o które się zwrócił, a które pracodawca posiada.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę wiąże się z najważniejszym obowiązkiem pracodawcy, jakim jest pobranie z pensji dłużnika odpowiedniej kwoty pieniężnej i przekazanie jej na konto komornika.

Potoczne określenie: zajęcie pensji przez komornika oznacza więc, że pracodawca nie może wypłacić swojemu zadłużonemu pracownikowi całego wynagrodzenia. Stosowną część przekazuje poprzez komornika wierzycielowi.

Obowiązki pracodawcy wobec komornika związane z zatrzymaniem i przekazaniem wynagrodzenia nie są jedyne. Oprócz tego pracodawca musi udzielać komornikowi wszelkich informacji ważnych dla przebiegu postępowania egzekucyjnego. Poza wysokością wynagrodzenia wskazuje również kwoty, jakie pracownik uzyskuje w ramach pracy w nadgodzinach, premii, nagród, dodatkowych zleceń. Pracodawca przedstawia takie zestawienie za 3 ostatnie miesiące. Przy czym każdy miesiąc powinien być opracowany oddzielnie i uwzględniać wysokość wynagrodzenia, jak i innych osiągniętych w danym miesiącu dochodów.

Jakie informacje przekazuje pracodawca komornikowi?

Powyższe informacje pozwolą komornikowi dokonać skutecznej egzekucji i obliczyć jakiej wysokości kwota będzie podlegać zajęciu. Najczęściej wraz z prośbą o informacje komornik przesyła również postanowienie o zajęciu komorniczym, które dla pracodawcy jest wiążące. Jeżeli istnieją przeszkody uniemożliwiające pracodawcy wypłacenie wierzycielowi części wynagrodzenia pracownika, musi on o nich poinformować komornika. Przesłane pismo powinno precyzyjnie i szczegółowo określić rodzaj tych przeszkód, np. zwolnienie pracownika, inne zajęcia komornicze wraz z informacją o podmiotach, które dokonują zajęcia, uzyskiwanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracodawca posiada informację o innych źródłach dochodu, jakie uzyskuje pracownik z innych tytułów, musi je wyjawić komornikowi. Podobnie jak numer rachunku bankowego dłużnika.

Obowiązki pracodawcy wobec komornika nie kończą się wraz z rozwiązaniem umowy o pracę z zadłużonym pracownikiem. Nawet po jej zakończeniu pracodawca przesyła wszystkie potrzebne dane. Bez względu na to czy jego były pracownik podjął pracę w innym zakładzie, czy pozostaje bez pracy lub pobiera inne świadczenia, pracodawca odpowiada na wezwanie komornika. Zaniechanie współpracy lub zlekceważenie wniosków skutkuje karą grzywny w wysokości do 5000 złotych. Taka sama stawka grozi za udzielenie fałszywych informacji. Warto pamiętać, że nie jest to kara jednorazowa. Komornik może ją stosować tak długo aż będzie to konieczne.