Nie dostałeś od pracodawcy odzieży ochronnej? Walcz o swoje!

Moto Praca dołącz do dyskusji (1) 20.03.2015
Nie dostałeś od pracodawcy odzieży ochronnej? Walcz o swoje!

Maciej Lewczuk

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wyposażenie pracowników nie tylko w odpowiednie narzędzia potrzebne do wykonywania pracy, ale także odzież i obuwie ochronne, a także wszelkie inne zabezpieczenia, jeśli praca tego wymaga. Pracownik powinien o nie dbać, gdyż przez cały czas pozostają one własnością pracodawcy.

Ochrona ciała, dróg oddechowych, głowy, stóp, dłoni należą się każdemu pracownikowi, który wykonuje prace narażające jego zdrowie na szwank. Dodatkowo każdy użytkownik takich środków powinien przejść odpowiednie przeszkolenie, na którym dowie się jak poprawnie z nich korzystać. Wszystkie ubrania, obuwie, kaski, maski, rękawice, uprzęże i tym podobne elementy ochrony pracownika powinny mieć odpowiednie atesty i przechodzić co jakiś czas kontrole jakości i przydatności do wykorzystania. Nie chodzi tutaj tylko o wytrzymałość, czy ochronę zdrowia użytkownika, ale także osób postronnych.

Przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych niedozwolone jest wykorzystywanie przez pracowników ich własnych ubrań, gdyż mogą narazić go na uszczerbek na zdrowiu, a jeśli już się to stanie na brak wypłat odszkodowania oraz kary nakładane na niego i pracodawcę.

Dozwolone jest natomiast korzystanie przez pracownika z własnej odzieży w niektórych przypadkach, ale ona także musi mieć stosowne atesty i być przeznaczona do wykonywania pracy na danym stanowisku. W takich przypadkach pracownikowi należy się ekwiwalent, którego wysokość ustalana jest na podstawie bieżących cen tego typu elementów garderoby.

Wspomniany wcześniej stan odzieży roboczej może być poprawiany przez pranie i drobne naprawy, za które płaci pracodawca. Naprawy odzieży, obuwia i osprzętu winny być wykonywane przez certyfikowane osoby, które będą w stanie odpowiadać za ich jakość, wszelkie takie ingerencje powinny być odnotowane.

Jeśli pracodawca nie wyraża zainteresowania przydzieleniem lub refundacją odzieży, obuwia i innych środków ochrony ciała i zdrowia pracownika, nie powinno się, dla własnego dobra, odmówić przystąpienia do pracy lub zgłosić niedociągnięcia odpowiednim organom. Jeśli mimo tego pracodawca nie dostosuje się do wymagań prawa, może ponieść konsekwencje.

Jeśli miałeś lub zaobserwowałeś problemy z przydzielaniem środków ochrony osobistej pracownikom w swojej firmie, lub przez zaniedbanie pracodawcy masz kłopoty, zgłoś się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, z chęcią Wam pomogą.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com